пребарување
   
 
Ресторан

РЕСТОРАН МАНАСТИР – с. ЈАНКОВЕЦ, РЕСЕН

РЕСТОРАН МАНАСТИР – с. ЈАНКОВЕЦ, РЕСЕН

Локација: с. Јанковец, Ресен 

Телефони за контакт: +389 75 596 948; +389 70 717 166; +389 70 824 062; 

Поволност: 20% попуст    

За да ги користите поволностите за попустот, потребно е:

Да ја приложите членската карта на Лекарска комора на Македонија


акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3