пребарување
   
 
Изработка и продажба на уметнички дела, накит од Руски (Балтички) килибар и филигран

ЈАНТАР – СКОПЈЕ/БИТОЛА

ЈАНТАР – СКОПЈЕ/БИТОЛА

Локација: 

Телефон за контакт: +389 071/322-308

Скопје: ул. „Максим Горки“ бр.14 и ул. „14“ бр. 88 Бардовци - Скопје

Битола: ул. „Маршал Тито“ бр. 113 - Битола

Поволност: 

  • 5 до 10% попуст за плаќање во готово и 
  • плаќање на 6 рати зависно од цената 

 

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

  • најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа.
  • да пополните и потпишете две копии од изјавата
акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3