пребарување
   
 
женска конфекција

ОБНОВА – СКОПЈЕ

ОБНОВА – СКОПЈЕ


1. Локација: ул. „Црногорска“  бр. 18 - Скопје (ТЦ Лептокарија)

2. Локација: Центар 

3. Локација: Капиштец 

Телефон за контакт:  +389 (02) 2045 113

Поволност: плаќање на 3 рати без камата

За да ја користите поволноста за плаќање на рати, потребно е:

  • најпрво да пополните потврдаи да ја заверите во Вашата здравствена установа
  •   да пополните и потпишете две копии од  изјавата

 

акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3