пребарување
   
 
Монтажа на плински уреди за автомобили

ПЛИМОНТ-СКОПЈЕ

ПЛИМОНТ-СКОПЈЕ

Адреса:  Радован Ковачевиќ 63,  Ченто, на патот за Арачиново
Поволност: попуст од 8% за плаќање во готово; п лаќање на 12 рати , без попуст без камата 
Телефони: 02 2554 666, 075 239 886; Звонко

За да ја користите оваа поволност потребно е најпрво да пополните потврда, и да ја заверите во Вашата здравствена установа.

акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3