пребарување
   
 
школа за странски јазици

ФЕНИКС ЕДУКАЦИЈА

ФЕНИКС ЕДУКАЦИЈА
Локација: Центар, Тафталиџе

Телефон за контакт: +389 (78) 567 613;  +389 (75) 807 593

Поволност: 

  • 20% 
  • 5 рати за возрасни и на 8 рати за деца

За да ја користите поволноста за купување на рати потребно е најпрво да пополните потврда за 5 рати или потврда за 8 рати и да ја заверите во Вашата здравствена установа

акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3