пребарување
   
 
СЗО: Совети за употреба на маски во контекст на КОВИД -19 (ажурирано упатство) 09.06.2020 Овој документ претставува ажурирана верзија на насоките објавени на 6 април 2020 година, а ги содржи најновите научни докази кои се однесуваат на употребата на маски за спречување на пренесувањето на болеста предизвикана од коронавирус 2019 (КОВИД-19), како и практични разгледувања
Дефиниција на случај и категории на ризик за COVID19 инфекција 22.03.2020 Согласно заклучокот на Комисијата за заразни болести во прилог Ви проследуваме материјали поврзани со COVID 19: -Дефиниција на случај -Категории на ризик
Активности кои ги презема Фондот за време на изречената мерка за спречување на ширење и сузбивање на заразата од Covid – 19 во делот на работењето на здравствените установи 17.03.2020 Во врска со потребата од преземање на дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на Covid – 19, Управниот Одбор на Фондот, донесе мерки и препораки за здравствените установи
Лекарската комора и изрече јавна опомена и побара да се поведе постапка пред Судот на честа при Лекарската комора на д-р Нина Цаца Билјановска 11.03.2020 Лекарската комора остро ја осудува постапката и однесувањето на д-р Нина Цаца Билјановска, поради тоа што со непочитување на препораките за домашна само изолација, кои важат за сите граѓани кои доаѓаат од високо ризични земји за пренесување на корона вирусот, предизвикала морално-етичка и правна одговорност
акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3