пребарување
   
 
17.01.2022Реакција по инцидентот во кој пациент физички нападна лекар на работното место во Општата болница во Охрид ЛК: Неопходно е итно донесување на измените на Кривичен законик за сузбивање на насилството врз лекарите
16.07.2021Интервју за Vox Medici со Националниот координатор за трансплантација доц. д-р Маја Мојсова Мијовска Доц. д-р Мојсова Мијовска: Го поставивме системот за трансплантација, до крајот на годината се надеваме дека ќе трансплантираме и црн дроб
15.06.2021 Електронски увид и ажурирање на податоци во Регистарот на доктори
Ги потсетуваме членовите на ЛКРСМ за потребата редовно да ја ажурираат секоја промена на личните податоци, како промена на презиме, работно место, адреса на живеење и сл., како би можело да се обезбеди континуирана комуникација меѓу Комората и членовите, што е особено важно за навремено остварување на нивните права.
08.05.2021 Подигнување на изготвени членски карти
Лекарската комора на РСМ информира дека голем дел од членските карти на докторите по медицина подолг временски период се изработени, но не се подигнати.
02.04.2021 Важно известување за работа на стручната служба на ЛКРСМ
Вашите барања за издавање, обновување и продолжување на лиценца за работа и сертификатите да ги испраќате електронски на мејловите на Комората
18.03.2021 Потребна е заедничка акција за заштита на колективното здравје и здравствениот систем
Лекарската комора на Република Северна Македонија упатува апел и ги повикува сите граѓани да ја препознаат сериозноста на ситуацијата во која се наоѓаме предизвикана од ширењето на ковид-19 и со заеднички придонес и делување да им помогнат на лекарите
12.03.2021Лекарска комора прави стручен надзор, не судско вештачење Проф. д-р Гривчева-Старделова: Лекарската комора не е суд
Законот за здравствена заштита предвидува јавни овластувања и должности за Лекарската комора, а тоа се издавање, обновување, продолжување и одземање на лиценца за работа, водење регистар на лиценци и вршење стручен надзор над работата на здравствените установи и здравствените работници
06.03.2021 Јавен повик за испитувачи за стручен испит за докторите медицина
Списокот за акредитирани испитувачи потребно е да биде составен од следните области на медицината: примарна здравствена заштита, педијатрија, хирургија, интерна медицина, гинекологија и акушерство
03.02.2021 Соопштение од Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија
Важење на специјалистички извештај, отпусно писмо, конзилијарно мислењa за: пропишување/издавање на лекови и ортопедски помагала; За продолжување на боледување
24.09.2020 Конкурс за извонредни истражувачки постигнувања во медицината и фармацијата International Medis Awards for Medical Research 2020
Пријавите за конкурсот за извонредни истражувачки постигнувања во медицината и фармацијата International Medis Awards for Medical Research 2020 се во полн ек.
следни 20 записи
акредитирани стручни активностиАкредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Поволности за лекари
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3