пребарување
   
 
Дефиниција на случај и категории на ризик за COVID19 инфекција 22.03.2020 Согласно заклучокот на Комисијата за заразни болести во прилог Ви проследуваме материјали поврзани со COVID 19: -Дефиниција на случај -Категории на ризик
Активности кои ги презема Фондот за време на изречената мерка за спречување на ширење и сузбивање на заразата од Covid – 19 во делот на работењето на здравствените установи 17.03.2020 Во врска со потребата од преземање на дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на Covid – 19, Управниот Одбор на Фондот, донесе мерки и препораки за здравствените установи
Лекарската комора и изрече јавна опомена и побара да се поведе постапка пред Судот на честа при Лекарската комора на д-р Нина Цаца Билјановска 11.03.2020 Лекарската комора остро ја осудува постапката и однесувањето на д-р Нина Цаца Билјановска, поради тоа што со непочитување на препораките за домашна само изолација, кои важат за сите граѓани кои доаѓаат од високо ризични земји за пренесување на корона вирусот, предизвикала морално-етичка и правна одговорност
Известување за обврската на избраните лекари за исполнување на целите за 2020 година 06.03.2020 Во Лекарската комора на Република Северна Македонија на 26.02.2020 година беше одржан состанок со претставници од Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија и претставници од Министерство за здравство
Конкурс за наградата „Св.Наум Охридски“ 24.02.2020 ЛКМ распишува конкурс за доделување на наградата „Св. Наум Охридски“ за особени постигнувања во областа на здравството во 2019 година
Преговори со Фондот за здравствено осигурување за договорите за ПЗЗ 12.12.2019 Нови договори за 2020 година со кои ќе се регулира плаќањето на здравствените услуги во примарната здравствена заштита (општа медицина и гинекологија), специјалистичко-консултативна здравствена заштита, како и плаќањето на лабораториските испитувања во специјалистичко-консултативна здравствена заштита по упат од избран лекар.
Лекарската комора со докторите од Кичево и Струга 02.12.2019 Докторите побараа од Комората поголем ангажман за подобрување на статусот на докторите. Ги искажаа и проблемите со кои се соочуваат во функционирањето и работењето на ИМП во Кичево поради недостаток на доктори
Покана за стручна активност 15.11.2019 Имаме чест да Ве поканиме да присуствувате на стручната активност "Вештини на комуникација на доктори со пациенти и нивните семејства"
“International Medis awards” 2019 за д-р Тања Николова 08.11.2019 Фармацевтската куќа “Медис” со гала свеченост на 5 ноември во Љубљана, Словенија одбележа 30 години од основањето и ги додели традиционалните награди “International Medis awards” на доктори и фармацевти од девет области од земјите во регионот.
Повик за планинарење 15.10.2019 Спортскиот клуб на Лекарската комора на Македонија организира планинарска тура на ден 19.10.2019 година ( сабота ) по падините на Пелистер-Битола.
следни 20 записи
акредитирани стручни активности

Седници на Извршен одбор
Акредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Меѓународни конгреси, симпозиуми, работилници...
Спортски секции
Поволности за лекари
Нудиме – бараме
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066
developed by Медиум 3