пребарување
   
 
24.09.2021 Лекарска комора домаќин на 28-от ЗЕВА Симпозиум
Лекарска комора на Република Северна Македонија беше домаќин на 28 - от ЗЕВА Симпозиум, меѓународен собир од висока важност и значење на кој учествуваа највисоките претставници на лекарските комори и здруженија од 17 земји од Централна и Источна Европа. Главна тема на настанот беше „Медицински комори и Ковид-19 во 2021 година: Промена на задачите и нови перспективи “ .
16.07.2021Интервју за Vox Medici со Националниот координатор за трансплантација доц. д-р Маја Мојсова Мијовска Доц. д-р Мојсова Мијовска: Го поставивме системот за трансплантација, до крајот на годината се надеваме дека ќе трансплантираме и црн дроб
15.06.2021 Електронски увид и ажурирање на податоци во Регистарот на доктори
Ги потсетуваме членовите на ЛКРСМ за потребата редовно да ја ажурираат секоја промена на личните податоци, како промена на презиме, работно место, адреса на живеење и сл., како би можело да се обезбеди континуирана комуникација меѓу Комората и членовите, што е особено важно за навремено остварување на нивните права.
08.05.2021 Подигнување на изготвени членски карти
Лекарската комора на РСМ информира дека голем дел од членските карти на докторите по медицина подолг временски период се изработени, но не се подигнати.
09.04.2021 IN MEMORIAM проф. д-р Анѓелко Ѓорчев
На 72-годишна возраст на клиника во Ниш почина пулмолог Анѓелко Ѓорчев. Проф. д-р Ѓорчев има обемна биографија. Медицински факултет завршил во Скопје, каде специјализирал, а потоа станал асистент по Интерна медицина. Докторирал на тема бронхијална астма, за што беше врвен специјалист.
06.04.2021 IN MEMORIAM Примариус доктор Петар Ачковски
Вчера на 68-годишна возраст почина примариус доктор Петар Ачковски. Тој целиот работен век го помина како анестезиолог на Клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување, а беше долгогодишен шеф на трауматологија.
03.04.2021 Лекарска комора организираше брифинг за новинари: Вакцините за ковид-19 се безбедни и ефикасни
Со цел подобро запознавање на новинарите со технологијата на производство на вакцините и нивниот начин на делување и подигнување на јавната свест за важноста на имунизацијата во справување со пандемискиот вирус Sars-CoV-2, Лекарската комора на РСМ организираше он лајн брифинг со претставници на медиумите.
02.04.2021 Важно известување за работа на стручната служба на ЛКРСМ
Вашите барања за издавање, обновување и продолжување на лиценца за работа и сертификатите да ги испраќате електронски на мејловите на Комората
27.03.2021 Д-р Соња Ралева: Вакцините за заштита од SARS-CoV-2 се високо ефикасни, интересот на здравствените работници е одличен
Вакцинирањето на здравствениот персонал кој работи во центрите за лекување на пациенти со ковид-19 се одвива согласно однапред предвиден распоред, со запазување на сите протоколи и досега има одличен одзив
26.03.2021 МААР: Препораки за анти-ковид-19 вакцинација на пациенти со автоимуни и инфламаторни ревматски болести
Упатството е наменето за матичните доктори, специјалистите по интерна медицина и за ревматолозите во Република Северна Македонија.
следни 20 записи
акредитирани стручни активностиАкредитирани испитувачи во комисии за полагање стручен испит
Акредитирани здравствени установи за стручен испит
Vox Medici
 
Поволности за лекари
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3