пребарување
   
 

Календар на акредитирани стручни активности за 2018 година

Декември 2018

Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
1.12.2018 Симпозиум Здружение на офталмолози на Р.Македонија Глауком - актуелности 12 8 Весна Димовска - Јорданова

Тел: 078/333-783
Скопје
  01.12.2017 Стручен состанок Здружение на лекари Битола Стручен состанок за правовремено згрижување, дијагностицирање и фази на третман на пациент со политраума 6 4
Тел: 076 408 621
Битола
7.12.2018 Работилница Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р.Македонија Препораки и новини за третман на дијабетесот 14 11 Татјана Миленковиќ

Тел: 070/359-073
Скопје
7.12.2018 Стручен состанок Македонско респираторно здружение Примена на пет-цт во респираторната патологија 6 4 Марија Здравеска

Тел: 071/400-765
Скопје
10.12.2018 Стручен состанок Македонска ревматолошка асоцијација-МААР Современ тераписки пристап во третманот на ревматоидниот артритис 6 4 Мимоза Коѕевска

Тел: 072/223-007
Скопје
14.12.2018 Стручен состанок Здружение на физијатри на Р.Македонија Секциски стучен состанок 6 4 Маја Манолева

Тел: 075/435-080
Скопје
14.12.2018 - 15.12.2018 Работилница Македонско здружение на мускулоскелетна радиологија Систем- Имиџинг на мускулоскелтен систем 12 9 Виолета Василевска

Тел: 070/254-830
Скопје
октомври 2018 - декември 2019 Стручен состанок Здр.на лекари по општа медицина/семејна медицина Meнтална Виталност 6 4 Милена Ѓошевска

Тел: 02/2700 325
Скопје, Битола, Прилеп, Велес, КумановоСтрумица, Штип
  14.12.2018 Стручен состанок Интердисциплинарно здружение на лекарите за добра клиничка пракса Исхрана кај компромитарни пациенти 6 4 Билјана Петреска Зовиќ

Тел: 077/645-704
Скопје
14.12.2018 Стручен состанок Интердисциплинарно здружение на лекарите за добра клиничка пракса Исхрана кај компромитарни пациенти 6 4 Билјана Петреска Зовиќ

Тел: 077/645-704
Скопје
20.12.2018 Стручен состанок Здружение на трансфузиолози на Република Македонија Современа молекуларна дијагностика во трансфузионата медицина 6 4 Рада Грубовиќ

Тел: 075/303-889
Скопје
20.12.2018 Стручен состанок Здружение на кардиоваскуларна хирургија на Р.Македонија Фармакогенетика во секојдневна клиничка пракса 6 4 Викторија Милева

Тел: 02/3104-988
Скопје
* 29.12.2018 Стручен состанок Здружение на лекари-Кичево Акутен абдомен, Клиничка и радиолошка дијагноза и третман 6 4 Дејан Петрески

Тел: 075/347-314
Кичево

Ноември 2018

Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
1.11.2018 Стручен состанок Здружение на трансфузиолози на Р. Македонија Нови директни орални антикоагуланси 6 4 Рада Грубовиќ

Тел: 075/303-889
Скопје
1.11.2018 - 3.11.2018 Симпозиум Специјалистичко здружение на лекарите по социјална медицина со организација на здравствената дејност; Здружение на докторите специјалисти по хигиена и здравствена екологија; Здружение на микробиолозите на Македонија; Здружение на епидемиолози на Република Македонија и Македонско здружение за медицина на трудот Денови на превентивна медицина 12 8 Сашо Столески

Тел: 021/3110 491
Струга
2.11.2018 Стручен состанок Здружение на лекари по оториноларингологија Секциски состанок 6 4
  8.11.2018 Работилница Здр.на лекари Охрид, Македонско здружение за цервикална патологија и колпоскопија и Здр.на гинеколози и опстетричари на Македонија Третман на преканцерози на грлото на матката,Инфертилитет и гинеколошки малигноми, Примарен ХПВ скрининг на цервикален карцином,Хипертензија кај жени 12 9 Лилјана Котлар, Горан Димитров, Глигор Тофоски

Тел: 070/212-140
Охрид
8.11.2018 - 10.11.2018 Koнгрес Факултет на медицински науки Универзитет во Тетово и Албанско здружение за трауматологија и ургентна хирургија
до 20 до 10 Љутви Зулбеари

Тел: 072/755- 928
Охрид
8.11.2018 Стручен состанок Здружение на радиотераписки онколози на Македонија Современ пристап во дијагностика и третман на АЛК позитивен белодробен карцином 6 4 Виолета Клисаровска

Тел: 078/497-917
Скопје
9.11.2018 Koнгрес Македонско здружение по урологија 3-от Конгрес на Здружение на уролози до 20 до 10 Оливер Станков

Скопје
10.11.2018 Симпозиум ПЗУ СИСТИНА ОФТАЛМОЛОГИЈА Новитети во офталмологијата 12 8 Стефани Неделкова

Тел: 072/221-072
Скопје
11.11.2018 и 21.11.2018 Работилница ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза-Скопје Тренинг за лекари од ПЗЗ Мирјана Трајчевска

Тел: 078/481-731
Кавадарци, Скопје
  12.11.2018 Стручен состанок Здружение на невролози на Р.Македонија Светски ден на мозочен удар 6 4 Коста Капсаров

Тел: 070 /216-128
Скопје
20.11.2018 Стручен состанок Македонско респираторно здружение Хронична обструктивна белодробна болест 6 4 Марија Здравеска

Тел: 071/400-765
Скопје
22.11.2018 Стручен состанок Македонска ревматолошка асоцијација - МААР и Македонско друштво на ортопеди и трауматолози - МАДОТ Интердисциплинарен и мултимодалн концепт во третман на болка 6 4 Мимоза Котевска

Тел: 02/3147 113
Скопје
  23.11.2018 Стручен состанок Здружение на педијатри на Р Македонија Нови тенденции во менаџирањето на рефлуксот 6 4 Аспазија Софијанова
23.11.2018 Стручен состанок Здружение на микробиолозите на Македонија Годишен национален состанок 6 4 Билјана Боцеска

Тел: 02/3125 044
Скопје
23.11.2018 Стручен состанок Здружение на лекари по општа медицина/семејна медицина Нов пробиотски пристап во третман на инфекциии со Helicobacter Pylori и негови коморбидитети 6 4 Цветанка

Тел: 071/372-197
Скопје
23.11.2018 Стручен состанок Здружени на лекари-Битола Синергистички пристап на кардиолозите (интернистите и онколозите во лкекувањето на онколошките пациенти) 6 4 Шокаровска

Тел: 070/373-096
Битола
23.11.2018 Стручен состанок Здружение за хематологија на Р. Македонија Мултипен Миелом 6 4 Ката Мартинова

Тел: 071/226 -093
Скопје
23.11.2018 Симпозиум Здружение на невролози на Р. Македонија МС - Повеќекратен избор на терапии 12 8 Ирена Ефтимова

Тел: 070/317-541
Скопје
25.11.2018 Стручен состанок ПЗУ Диамед Македонија, Центар за дијализа Хепатитис кај болни кои се лекуват со хронична хемодијализа 6 4 Оливера Стојчева - Танева

Тел: 071/336-125
Скопје
25.11.2018 Стручен состанок Здружение на приватни гинеколози-акушери на Македонија Неопуоден микронутриенс во бременоста 6 4 Душко Филиповски

Тел: 076/424-631
Катанија
* 29.11.2018 - 30.11.2018 Работилница Македонско здружение за медицина на трудот Актуелни теми во медицина на трудот 12 9 Сашо Столевски

Тел: 071/341-435
Скопје
30.11.2018 Стручен состанок Здружение на радиолозите на Македонија Стручен состанок на радиолози 6 4 Анастасија Митовска

Тел: 071/389-127
Скопје
  30.11.2018 Работилница Здружение на инфектолози на Македонија Инфекции на централен нервен систем наши искуства 6 4 Снежана Стојковска

Тел: 071/234-474
Скопје
  ноември2018 - декември 2019 Стручен состанок Здружение на лекари по оториноларингологија Предизвици во третманот на респираторни инфекции 6 4 Марина Давчева -Чакар

Тел: 02/2720 320
Скопје
ноември 2018 - март 2019 Стручен состанок Здружение на лекари по оториноларингологија Различни индивиди, различни инфекции.. Рационален антибиотски пристап 6 4 Марина Давчева - Чакар

Тел: 070/330-553
Скопје,Велес
ноември 2018 - март 2019 Работилница Македонско здружение за нефрологија, дијализа, трансплантација и вештачки органи Чувајќи го срцето и бубрегот да ги контролираме факторите на ризик за КВ заболувања 13,5 9,5 Гоце Спасовски

Тел: 070/268-232
Скопје, Велес, Тетово, Охрид

Октомври 2018

Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
3.10.2018 - 5.10.2018 Конгрес Македонско здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина 6-ти Национален конгрес на МЗМБЛМ до 20 до 10 Соња Пипонска Скопје
5.10.2018 Стручен состанок Македонско здружение за Гастроентерохепатологија Биолошка терапија во гастроенетерохепатологија 6 4 Ненад Јоксимовиќ

Тел: 071/392-711
Велес
5.10.2018 Стручен состанок Здружение на гинеколози и опстетичари на Р.М Нова генерација на генетски тестови во перинатална дијагностика 6 4 Дона коцевски

Тел: 071/379-951
Скопје
6.10.2018 - 7.10.2018 Работилница ЈЗУ Клиника за инфективни болести Превенцијата, дијагностиката, и лекувањето на ХИВ -инфекцијата во контекст на сексуалното и репродуктивното здравје 12,5 9,5
6.10.2018 Стручен состанок ПЗУ Клиничка болница Аџибадем Систина - Скопје Современо лекување на коронарна болест и стеноза на каротида 6 4 Исмаил Емре Демиџи; Ана Георгиевска

Тел: 02/3099 614
Скопје
8.10.2018 - 9.10.2018 Работилница Агенција за лекови и медицински средства МАЛМЕД и Фармацевтски факултет - Скопје TAIEX - Работилница со усогласување на ЕУ легислатива за фармаковигиланс 14,5 9 Зорица Наумовска

Тел: 075/549-751
Скопје
  9.10.2018 Стручен состанок Интердисциплинарно здружение на лекарите за добра клиничка пракса Неодробена употреба на лекови 6 4 Билјана Петреска Зовиќ

Тел: 077/645-704
Скопје
9.10.2018 Стручен состанок Интердисциплинарно здружение на лекарите за добра клиничка пракса Неодробена употреба на лекови 6 4 Билјана Петреска Зовиќ

Тел: 077/645-704
Скопје
9.10.2018 Стручен состанок Интердисциплинарно здружение на лекарите за добра клиничка пракса Неодробена употреба на лекови 6 4 Билјана Петреска Зовиќ

Тел: 077/645-704
Скопје
19.10.2018 Стручен состанок Македонско здружение за контрола и интрахоспитални инфекции-МЗКИХИ Превенција на интрахоспитални гастроинтестинални инфекции 6 4
19.10.2018 Стручен состанок Македонско друштво на ортопеди и трауматолози - МАДОТ, Македонска асоцијација за применета дензитометрија - ДЕКСА Tретман на остеопоротични фрактури 6 4 З. Божиновски

Тел: 070/260- 786
Штип
25.10.2018 Стручен состанок Здружение на интернисти на Р. Македонија Омега 3 и Q10 коензим - моќни додатоци за оптимална кардиоваскуларна протекција 6 4 Андријана Гацовски

Тел: 070/302-253
Скопје
26.10.2018 Стручен состанок Здружение на невролози на Р. Македонија Досегашни резултати од клинички струдии за третман на вертигo; Вертиго-етиологија, дијагноза и терапија 6 4 Верица Ристовска

Тел: 076/344- 470
Скопје
26.10.2018 - 28.10.2018 Koнгрес Здружение на лекари Aлбанци на Р. Македонија Кардиоваскуларни болести, предизвик на 21 век до 20 до 10 Беким Исмаили

Тел: 070/263-918
Струга
31.10.2018 Стручен состанок Здружение на невролози на Р. Македонија Третман на мигрена 6 4 Благица Спасовска

Тел: 078/475-231
Скопје
31.10.2018 - 3.11.2018 Koнгрес Психијатирско здружение на Македонија 6 - ти Македонски психијатрски конгрес до 20 до 10 Димитар Боневски

Тел: 070/332-062
Охрид
октомври 2018 - октомври 2019 Стручен состанок Здружение на приватни лекари на Македонија - ( ЗПЛРМ ) Morbus Wilson 6 4
октомври 2018 Стручен состанок Здружение на радиотераписки онколози на Македонија при МЛД Унапредување на брахитерапијата и перкутаната радиотерапија со напредни техники во ЈЗУ за радиотерапија и онкологија во Македонија втор дел 6 4 Виолета Клисоровска

Тел: 071/331-335
Скопје

Септември 2018

Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
4.9.2018 - 6.9.2018 Симпозиум Македонско здружение по кардиологија Новини во акутен коронарен синдром 12 8
12.9.2018 Симпозиум Здружение на пневмофтизиолози на Македонија Улога на пневмофтизиолозите на Р Македонија 12 8
12.9.2018 -15.9.2018 Школа Здружение на педијатри во Р.Македонија Прва балканска педијатриска школа 13,5 10,5
14.9.2018 - 16.9.2018 Работилница Здружение на невролози на Р Македонија Регионален едукативен курс на неврологија 14,5 10,5
14.9.2018 Работилница ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза-Скопје Турбекулоза -Предизвици и дилеми 13,5 11,5
* 18.9.2018 - 19.9.2018 Стручен состанок Здружение на лекари по општа медицина-семејна медицина Стручни препораки за третман пред сезона на грип, настинки и други вирози 6 4 Стојан Николиќ

Тел: 078/326-322
Скопје
20.9.2018 - 20.12.2018 Стручен состанок Македонско здеужение по алергологија и клиничка имунологија Рекурентни респираторни инфекции-превенција и третман 6 4
21.9.2018 Стручен состанок Здружение на дерматовенеролози на Македонија Современ третман на дефлувиум,кондиломи и атописки дерматит 6 4
25.9.2018 Стручен состанок Здружение на приватни лекари на Македонија Атипични респираторни инфекции-наши искуства 6 4
26.9.2018 Стручен состанок Здружени на лекари - Битола Протоколи за третман на болка во палијативна медицина 6 4 Глорија Гаспар

Тел: 076/484-044
Битола
28.9.2018 - 29.9.2018 Симпозиум Здружение на интернисти на Р Македонија Од метаболни нарушувања до кардиоваскуларни компликации 12 8
28.9.2018 - 30.9.2019 Koнгрес Македонско здружение за алергологија и клиничка имунологија Четврт Конгрес на МЗАКИ до 20 до 10
28.9.2018 - 30.9.2019 Курс Здружение на лекари по анестезија и реанимација и интензивно лекување - ЗЛАРИЛ Постдипломски курс по анестезија и реанимација 18 12 Татјана Тројиќ

Тел: 070/362-806
Дојран
септември 2018 Стручен состанок Здружение на радиотераписки онколози на Македонија при МЛД Унапредување на брахитерапијата и перкутаната радиотерапија со напредни техники во ЈЗУ за радиотерапија и онкологија во Македонија прв дел 6 4 Виолета Клисоровска

Тел: 071/331-335
Скопје
септември 2018 - октомври 2018 Стручен состанок Здружение на лекари Aлбанци на Р.Македонија Мотиви vs реалност за употребата на витамини со минерали и трипсин/химотрипсин кај респераторни инфекции 6 4
септември 2018 - октомври 2018 Работилница Медицински симулациски центар Basic life support 12 9 Сашо Трајковски

Тел: 02/3112 276
МСЦ, Скопје, Штип

Јуни 2018

Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
1.6.2018 Работилница Здружение на интернисти на Р. Македонија Новини во дијагноза и третман на срцева слабост 12,5 10,5 Андријана Гацовски

Тел: 070/302-253
Скопје
6.6.2018 - 7.6.2018 Симпозиум Здружение за нуклеарна медицина на Македонија Примена на хибридни нуклеарно медицински техники во онкологијата и дијагноза на инфекции 12 8
7.6.2018 Стручен состанок Здружение на лекари Албанци на Р. Македонија Имуномодулаторна терапија кај деца со рекурентни инфекци 6 4 Невзат Елези

Тел: 071/240-926
Струга
7.6.2018 - 8.6.2018 Симпозиум Македонско лекарско друштво Вродени аномалии - П - редизвици, дилеми и третман во Р. Македонија 12 8 Taмара Ангеловска
Тел: 070/387-972
Скопје
9.6.2018 Симпозиум ПЗУ Клиничка болница Аџибадем Систина - Скопје Трансплантација на ткива и органи - дилеми и предизвици 12 8 Данка Пецановска

Тел: 02/3099-599
Скопје
13.6.2018 - 14.7.2018 Работилница ЈЗУ Завод за превенција,лекување и рехабилитација на Кардиоваскуларни заболувања-Охрид Периферни васкулрани интервенции 12,5 9,5 Благоја Стефановски

Тел: 046/277-200
Охрид
15.6.2018 - 15.7.2018 Стручен состанок Здружение на лекари Битола Инфекции на уринарните патишта и имунитет 6 4 Елизабета Лубаровска - Вржовска

Тел: 076/462-998
градови низ Р. Македонија

27.6.2018

Стручен состанок

Здружение на приватни гинеколози - акушери на Македонија

Фолат, неопходен микронутриенс во бременоста

6 4

Душко Филиповски


Тел: 078/424-631

Тетово

27.6.2018 Стручен состанок Специјална болница по хируршки болести „Жан Митрев“ Актуелни новини во кардиореспираторна педијатриска нега и третман 6 4 Викторија Милева

Тел: 02/3091 -500
Скопје

Мај 2018

Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
2.5.2018 - 20.12.2018 Стручен состанок Македонско здружение по урологија Предизвици во третманот на бенигна хиперплазија на простата и еректилна дисфункција 6 4 Зоран Аврамовиќ

Тел: 072/214- 085
Скопје
4.5.2018 Стручен состанок Здружение на лекари по оториноларингологија Секциски состанок 6 4 Марина Чакар

Тел: 070/330-553
Скопје
4.5.2018 Стручен состанок Македонско респираторно здружение Астма - Актуелности и предизвици 6 4 Дејан Тодески

Тел: 071/400-765
Скопје
4.5.2018 Симпозиум Здружение на офталмолози на Р. Македонија Здрав поглед на светот 12 8 Весна Димовска- Јорданова

Тел: 070/370-370
Скопје
8.5.2018 Стручен состанок Здружение на радиотераписки онколози на Македонија при МЛД Третман на метатстатски канцер на дојка со посебен осврт на CDK4/6 Инхибитори 6 4 Виолета Клисоровска

Тел: 071/331-335
Скопје
8.5.2018 - ноември 2018 Стручен состанок Македонско здружение по кардиологија Кардио - метаболни нарушувања и нивен третман 6 4 Елизабета Јованова

Тел: 070/277-516
Гостивар и градови низ Р. Македонија
10.5.2018 - 13.5.2018 Конгрес Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози 5-ти Конгрес по ендокринологија и 3-ти дијабетолошки денови до 20 до 10 Татјана Миленковиќ

Тел: 02/3147-280
Охрид
11.5.2018 Стручен состанок Здружение за палијативна грижа Палијативна грижа - насоки 6 4 Лидија

Тел: 075/498-068
Скопје
11.5.2018 Стручен состанок Македонско здружение за цервикална патологија и колпоскопија Физиологија на бременост, пренатално тестирање, ХПВ тестирање 6 4 Горан Димитров

Тел: 075/306-391
Скопје
11.5.2018 Работилница Здружение на инфектолози на Р. Македонија Пролонгирани фебрилни состојби 13,5 10,5 Снежана Стојковска

Тел: 02/2550-800
Скопје
12.5.2018 Стручен состанок ПЗУ Клиничка болница Аџибадем Систина - Скопје Модерна хирургија на митрална валвула 6 4 Исмаил Емре Демиџи; Ана Георгиевска

Тел: 02/3099-614
Скопје
16.5.2018 - мај 2019 Стручен состанок Здружение на лекари по општа семејна медицина Тераписка ефикасност на микронизиран диосмин во третманот на хронична венска и хемороидална болест 6 4 Милена Ѓошевска

Тел: 071/323-061
Струмица Битола, Прилеп, Велес Штип , Куманово, Гостивар, Тетово, Скопје
16.5.2018 - 31.5.2018 Работилница Здружение на лекари Охрид Улогата на срцево белодробното оживување кај пациенти со акутни Кардиоваскуларни состојби 11,5 8,5 Лилјана Котлар

Тел: 070/212-140
Охрид
18.5.2018 Стручен состанок Здружение на урогинекологија и реконструктивна пелвична хирургија на Македонија Современ фармалошки третман на прекумерно активен мочен меур (СПАМ) и Уринарна инконѕиненција 6 4 Васил Илиев

Тел: 071/372-197
Скопје
18.5.2018 Работилница Maкедонски здружение за гастроенетерохепатологија Користење на водена хирургја во ендоскопија 14,5 12 Ненад Јоксимовиќ

Тел: 071/392-711
Скопје
18.5.2018 Стручен состанок Здружение на урогинекологија и реконструктивна пелвична хирургија на Македонија Современ фармалошки третман на прекумерно активен мочен меур (СПАМ) и Уринарна инконѕиненција 6 4 Васил Илиев

Тел: 071/372-197
Скопје
21.5.2018 Стручен состанок Здружение на неонатолози на РМ Редовен годишен состанок 6 4 Весна Деловска
Тел: 072/230-321
22.5.2018 Стручен состанок Здружение на лекари Албанци на Р. Македонија Имуномодулатори во превенција и терапија на вирусни инфекции 6 4 Невзат Елези

Тел: 071/240-926
Скопје
30.5.2018 - 2.6.2018 Koнгрес Здружение на микробиолозите на Македонија 6-ти Конгрес на микробиолози на Р. Македонија до 20 Билјана Боцеска

Тел: 077/444-442
Охрид
31.5.2018 - 2.6.2018 Симпозиум Здружение на лекари специјалисти по спортска медицина International Scientific Conferenc 12 8 Диме Мирчев

Тел: 077/707-274
Скопје
мај 2018 - декември 2018 Работилница Здружение на лекари Охрид Хронична венска инсуфицинеција и хемороидална болест 12,5 9,5 Лилјана Котлар

Тел: 070/212-140
низ гардови во Р. Македонија
мај 2018 - јуни 2018 Работилница Национален Фармакоинформативен центар Биолошки слични лекови 13,5 10,5 Зорица Наумова

Тел: 02/3126-032
Скопје

Април 2018

Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
5.4.2018 Стручен состанок Здружение на лекари Aбанци на Р. Македонија Витамини и минерали, лек и превенција 6 4 Невзат Елези

Тел: 071/240-926
Тетово
5.4.2018 Стручен состанок Здружение на лекари Албанци на Р. Македонија Витамини и менерали, лек и превенција 6 4 Невзат Елези

Тел: 071/240-926
Тетово
12.4.2018 - 31.5.2018 Стручен состанок Здружение на лекари по општа семејна медицина Идентификација и третман на предијабетес во превенција на прогресијата на дијабетес мелитус тип 2 6 4 Татјана Миленковиќ
Тел: 070/358- 831
Тетово Гостивар, Охрид, Битола , Прилеп, Струмица, Шип, Велес, Куманово и Скопје
13.4.2018 Стручен состанок Здружение на лекари по оториноларингологија Третман на најчестите симптоми во оториноларингологија 6 4 Ирена Васкова

Тел: 070/330-553
Скопје
13.4.2018 Стручен состанок Здружение на гинеколози и обстетричари на Макеоднија ЗГОМ Репродуктивно здравје на жената - неопходен предуслов за здраво потомство 6 4 Благој Стојков

Тел: 070/745-331
Скопје
13.4.2018 - 15.4.2018 Конгрес Здружение на лекари по анестезија и реанимација и интензивно лекување - ЗЛАРИЛ Акушерска анестезија и периоперативна безбедност до 20 до 10 Атанас Сивевски

Тел: 078/485-470
Скопје
14.4.2018 Стручен состанок ПЗУ Клиничка болница Аџибадем Систина - Скопје Современ пристап за лекување на хипертензија 6 4 Исмаил Емре Демиџи; Ана Георгиевска

Тел: 02/3099-614
Скопје
17.4.2018 Стручен состанок Здружение на невролозите на Македонија Дијабетична периферна невропатска болка 6 4 Мирјана Јазаџиниева

Тел: 075/316-984
Скопје
20.4.2018 Стручен состанок Здружение на офталмолози Глауком - Современи сознанија 6 4 Весна Димовска - Јорданова

Тел: 070/370-379
Скопје
21.4.2018 - 19.5.2018 Работилница ПЗУ СИСТИНА ОФТАЛМОЛОГИЈА Регулиран дијабетес - сочуван вид 12,5 9,5 Стефан Неделкова

Тел: 072/221- 072
Скопје, Битола, Струмица
24.4.2018 - 30.6.2018 Стручен состанок ПЗУ Авицена Лабораторија Генетски анализи во клиничка дијагностика 6 4 Даниела Наунова - Спироска

Тел: 075/306-391
Скопје,Тетово
24.4.2018 Стручен состанок Македонско здружение за Гастроентерохепатологија Примена на Бизмут субцитрат и Диосмин во гастроенетерологијата 6 4 Ненад Јоксимовиќ

Тел: 071/392- 711
Скопје
25.4.2018 Стручен состанок Здружение на интернисти на Р.М Современ дијагностички пристап 6 4 Билјана Ѓоргиевски

Тел: 075/336- 862
Скопје
25.4.2018 Стручен состанок Здружение нa трансфузиолози на Р. Македонија Индикации за примена на LMWH во финекологија и акушерство (во примарна и терциерна гинекологија ) 6 4 Анита Христива

Тел: 075/303-885
Скопје
26.4.2018 - 29.4.2018 Kонгрес Македонско друштво на ортопеди и трауматолози - МАДОТ IV Кoнгрес на МАДОТ до 20 до 10 Зоран Божиновски

Тел: 070/260 - 786
Охрид
26.4.2018 - 19.10.2018 Работилница Здружение на невролози на Р.Македонија Тераписки предизвици во третманот на алцхајмерова деменција и депресии 12,5 9,5 Зоран Аврамовиќ

Тел: 072/214 - 085
Скопје, Охрид Кавадарци
април 2018 - април 2019 Работилница Здружение на лекари по општа медицина/семејна медицина Менаџмент на рано откривање и водење на пациент со деменција - Алгоритам 14,5 10,5 Катерина Ковачевиќ

Тел: 071/790- 550
Градови низ Р. Македонија
април, мај, октомври, ноември Работилница Здружение на интернисти на Р.М Културолошки и структурини компетенции на здравствените професионалци 14,5 10,5 Александар Манолев

Тел: 070/306-403
Куманово, Тетово,Скопје
април 2018 - јуни 2018 Работилница Медицински симулациски центар Аdvanced life support- pedijatric life support 12 9 Сашо Трајковски

Тел: 02/3112 276
МСЦ, Скопје ,Штип
април 2018 - мај 2018 Работилница Медицински симулациски центар Advanced traume life support 12 9 Сашо Трајковски

Тел: 02/3112 276
МСЦ, Скопје ,Штип

Март 2018

Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
1.3.2018 - 20.12.2018 Стручен состанок Здружени на лекари - Охрид Најсовремен пристап во третирањето на алергиски ринитис 6 4 Љилјана Котлар

Тел: 070/212-140
Низ сите градови на РМ
2.3.2018 Стручен состанок Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р.М Потреба со хормон за раст при применување од детска во адултна возраст 6 4 Кристина Симоновска

Тел: 071/356-070
Скопје
2.3.2018 Стручен состанок Здружение на микробиолозите на Македонија Насоки за подготовка и изведување на квалитетна стручна презентација 6 4 077/444-442 Скопје
2.3.2018 Симпозиум Специјална болница по хируршки болести „Жан Митрев“ Новини и трендови во кардиоваскуларната медицина 12 8 Тања Анѓушева

Тел: 070/353-500
Скопје
3.3.2018 Стручен состанок Македонска асоцијација за хипертензија Новини за вoдење на хипертензија во нефрологијата 6 4 Звездана

Тел: 070/323-734
Скопје
8.3.2018 Стручен состанок Здружение на патолози на Република Македонија Улога на преданалитичка фаза во бележење, колекција, транспорт, презервација и складирање на примероците за патолошка анализа 6 4 Гордана Петрушевска

Тел: 070/266-504
Скопје
14.3.2018 Стручен состанок Македонско здружение на анатоми (МЗА) Годишен стручен состанок 8 4 Ники Матвеева

Тел: 078/301-457
Скопје
14.3.2018 - 18.4.2018 Работилница Здружение на интернисти на Р.М Интернистичко - невролошки предизвици во примарна и секундарна превенција на мозочен удар кај преткоморна фибрилација 12,5 9,5 Билјана Шишкова

Тел: 078/262-391
Скопје
16.3.2018 Стручен состанок Психијатриско здружение на Македонија Современ терапевски пристап во лекување на шизофренија 6 4

Тел: 070/204-113
Скопје
16.3.2018 Стручен состанок Здружение на физијатри на Р.Македонија Стручен секциски состанок 6 4 Маја Манолева

Тел: 075/435-080
Скопје
19.3.2018 Стручен состанок Македонско здружение за алергологија и клиничка имунологија Новини во алергологијата 6 4 Дејан Докиќ

Тел: 071/37- 575
Скопје
22.3.2018 - 24.3.2018 Симпозиум Македонска академија на науките и уметносите Next generation diagnostics 12 8 Гоце Алексоски

Тел: 02/3235 500
Скопје
23.3.2018 Стручен состанок Македонска ревматолошка асоцијација - МААР Третман на хронична болка, Примена на медицински канабис, Светски искуства од поримена на канабис за медицински цели при хронична болка 6 4 Гордана Ширкова

Тел: 070/359-889
Скопје
23.3.2018 Работилница Македонско здружение за медицина на трудот Професионален ризик и принципи на безбедност и здравје при работа кај работници изложени на азбест 12,5 9,5 Драган Мијакоски

Тел: 02/3110 491
Скопје
24.3.2018 - 31.7.2018 Стручен состанок Македонско здружение за алергологија и клиничка имунологија Хередитарен ангиоедем 6 4 Наташа Јовановска - Поповска

Тел: 070/728-420
Пробиштип, Штип, Охрид, Скопје
26.3.2018 Стручен состанок Здружение на приватни гинеколози - акушери на Македонија Учеството на метафолинот во превенција на крварења во рана на бременост 6 4 Душко Филиповски

Тел: 078/424-631
Будимпешта
30.3.2018 Стручен состанок Македонско здружение за Гастроентерохепатологија Примена на пробиотици во гастроенетерологијата 6 4 Ненад Јоксимовиќ

Тел: 071/392-711
Скопје
30.3.2018 Стручен состанок Здружение на интернисти на Р.М Современ пристап на дислипидемии кај пациенти со релативен, низок и среден КВР 6 4 Александар Манолев

Тел: 070/390-749; 070/306-403
Скопје
30.3.2018 Стручен состанок Здружени на лекари - Битола Улогата на стандарните коагулациски тестови во одредвање на интраоперативниот ризик од крварење 6 4 Цветанка Шокларовска

Тел: 070/373-096
Битола
30.3.2018 Стручен состанок Здружение на лекари по оториноларингологија Нови аспекти во евалуацијата на тинитус 6 4 Милена Ѓошевска

Тел: 071/323-061
Скопје
30.3.2018 - 31.3.2018 Работилница МЗКИХИ Методи за детекција на Clostridium difficile во нежива средина 12 8,5 Каќа Поповска

Тел: 070/429-329
Кочани
31.3.2018 Стручен состанок Здружение за хематологија на Македонија Стручен состанок на ЗХМ 6 4 071/226-093 Скопје
од март до декември 2018 Стручен состанок Здружение на лекари по општа медицина/семејна медицина Koмбинирани антихипертензивен третман 6 4 Катерина Ковачевиќ

Тел: 070/305-395
Низ сите градови на РМ
март 2018 - март 2019 година Стручен состанок Македонско здружение за алергологија и клиничка имунологија Стимулација на специфичен и неспецифичен имун одговор со имуномодулатори 6 4 Дејан Докиќ
Скопје, Кочани, Куманово
Февруари 2018 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
1.2.2018 - 31.12.2018 Стручен состанок Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ) Helicobacter pylori 6 4 Лилија Чолакова - Дервишова

Тел: 070/216-633
Градови низ Р. Македонија
1.2.2018 - 31.12.2018 Стручен состанок Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ) Акутен панкреатит 6 4 Лилија Чолакова - Дервишова

Тел: 070/216-633
Градови низ Р. Македонија
1.2.2018 - 31.12.2018 Стручен состанок Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ) Меланома малигнум 6 4 Лилија Чолакова - Дервишова

Тел: 070/216-633
Градови низ Р. Македонија
1.2.2018 - 31.12.2018 Стручен состанок Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ) Идентификување и пријавување на несаканите реакции од употребата на фармацевтски производи 6 4 Лилија Чолакова - Дервишова

Тел: 070/216-633
Градови низ Р. Македонија
1.2.2018 - 31.12.2018 Стручен состанок Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ) Колонска дивертикулоза 6 4 Лилија Чолакова - Дервишова

Тел: 070/216-633
Градови низ Р. Македонија
16.2.2018 Годишен состанок Здружени на пулмолози на Р.Македонија Нови аспекти на старата болест 8 4 Зоран Арсовски

Тел: 071/387- 043
Скопје
23.2.2018 Стручен состанок ПЗУ Специјална болница по гинекологија и акушерство Плодност Интердисциплинарен пристап кај деца со аномали на бубрези/уринарен тракт пренатално дијагностоцирани 6 4 Ребека Алексовска

Тел: 047/208-880
Битола
23.2.2018 Стручен состанок Здружени на пневмофтиолозите на Р.М Турбекулоза 6 4 Билјана Илевска Попоска

Тел: 078/481-721
Скопје
23.2.2018 Стручен состанок Здружение на лекари по оториноларингологија Риносинузитис-Клинички аспекти, дијагностика и третман 6 4 Милена Ѓошевска

Тел: 071/323-061
Скопје
23.2.2018 Стручен состанок Македонско здружение по урологија Дутастерид - терапевтски можности и нови аспекти 6 4 075/316-984 Скопје
23.2.2018 - 24.2.2018 Симпозиум Здружение на токсиколози на Македонија 11-та конференција на Токсикологија со меѓународно учество 12 8 Нестор Поповски

Тел: 078/358- 319
Дојран
27.2.2018 Стручен состанок Македонско здружение по кардиологија Вистинската улога на бета блокатор-Небиволол во дневна кардиолошка терапија 6 4 Елизабета Србиновска

Тел: 070/387- 153
Скопје
28.2.2018 Стручен состанок Здружение на педијатри во Р.Македонија Терапија на вирусни инфекции на горни респираторни патишта во детска возраст-има ли лек ? 6 4 Соња Бојаџиева

Тел: 076/457- 627
Скопје
февруари 2018 - март 2018 Работилница Медицински симулациски центар Универзален алгоритам за нож - Аdvanced life support 12 9 Сашо Трајковски

Тел: 02/3112 276
МСЦ, Скопје , Тетово Велес, Штип, Прилеп, Охрид
Јануари 2018 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
25.1.2018 Симпозиум Здружение на лекари по анестезија и реанимација и интензивно лекување - ЗЛАРИЛ Третман на хронична болка и малигни заболувања на кожа со осврт на светски искуства од употребата на Канабис за медицински цели 12 8 Гордана Ширкова

Тел: 070/359 889
Скопје
2018 - 2019 Работилница Медицински симулациски центар ТLS Trauma life support 12 9 Сашо Трајковски

Тел: 02/3112 276
МСЦ, Скопје , Тетово Велес, Штип, Прилеп, Охрид
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3