пребарување
   
 

Календар на акредитирани стручни активности за 2017 година

Декември 2017 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
1.12.2017 Стручен состанок Здружение на дерматовенеролози на Р. Македонија Современи аспекти на алопециите 6 4 Стојан Николиќ

Тел: 078/326 - 322
Скопје
1.12.2017 Стручен состанок Здружение на физијатри на Р. Македонија Стручен секциски состанок 6 4 Маја Манолева

Тел: 075/435-080
Скопје
1.12.2017 - 31.12.2018 Стручен состанок Центар за семејна медицина, Медицински факултет - Скопје Третман на акутна дијареа кај деца. Модалитети за третман на функционална опстипација кај деца 6 4 Маја Ѓуровска

Тел: 075/217-035
Градови низ Р. Македонија
1.12.2017 - 31.12.2018 Работилница Центар за семејна медицина, Медицински факултет - Скопје Лекување на никотинска зависност на ниво на примарна заштита 14 11 Билјана Таневска

Тел: 071/790 - 550
Градови низ Р. Македонија
2.12.2017

Стручен состанок

ЗПГАМ - Здружение на приватни гинеколози - акушери на Р. Македонија

Следење на цервикална технологија 6 4 Душко Филиповски

Тел: 078/424-631

Скопје

2.12.2017 Стручен состанок ЗПГАМ - Здружение на приватни гинеколози - акушери на Р. Македонија Предикција на предвремено породување кај симптоматски и асимптоматски пациентки 6 4 Душко Филиповски

Тел: 078/424-631
Скопје
14.12.2017 Стручен состанок Здружение на лекари од Охрид Главоболки и нивен третман 6 4 Лилјана Котлар

Тел: 070/212-140
Охрид
15.12.2017 Работилница ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза - Скопје Практичен пристап кон белодробното здравје 16,5 9,5 Предраг Божичковиќ

Тел: 02/3229 166
Скопје
16.12.2017 Симпозиум Здружение на офталмолози на Р. Македонија Актуелности во офталмологијата 12 8 Весна Димовска - Јорданова

Тел: 070/370-379
Скопје
16.12.2017 Стручен состанок Здружени на педијатри на Р. Македонија Современи пристапи во лекување на респираторни инфекции во детска возраст 6 4 Aспасија Софијанова

Тел: 071/457- 627
Скопје
20.12.2017 Стручен состанок Здружение на лекари Битола Риносинузитис 6 4 Димче

Тел: 070/395-102
Битола
27.12.2017 Стручен состанок Maкедонско здружение за цервикална патологија и колпоскопија Клиничко упатство за скрининг на карцином на грло на матката 6 4 Гордана Ширкова

Тел: 070/359-889
Градови низ Р. Македонија
декември 2017
-
декември 2018
Работилница Центар за семејна медицина Зајакнување на капацитетите на здравствените работници за одговор на родовобазирано насилство 17 12 Билјана Таневска

Тел: 071/790- 550
Градови низ Р. Македонија
Ноември 2017 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
1.11.2017 - 31.12.2017 Веб едукација Здружение на пулмолози на Р. Македонија Навремена дијагноза на ХОББ - бенефит за пациентите 2 Ема Мицевска

Тел: 078/337-057
Скопје
1.11.2017 - 1.10.2018 Симпозиум Пзу Неуромедика Неуромедика Симпозиум 12 8 Никола Митревски

Тел: 071/381-315
Скопје, Битола, Штип
2.11.2017 - 4.11.2017 Симпозиум ЗЛОМ - СМ 24-от Симпозиум за ЗЛОМ-СМ 12 8 Катерина Ковачевиќ

Тел: 070/305-395
Скопје
2.11.2017 - 4.11.2017 Симпозиум Специјалистичко здружение на лекарите по социјална медицина со организација на здравствената дејност; Здружение на докторите специјалисти по хигиена и здравствена екологија; Здружение на микробиолозите на Македонија; Здружение на епидемиолози на Република Македонија и Македонско здружение за медицина на трудот Денови на превентивна медицина во Р.Македонија 12 8 Сашо Столески

Тел: 071/314-435
Охрид
3.11.2017 Работилница Македонско здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина Управување со медицинко биохемиски лаборатории; насоки и предизвици 14 10 Соња Тројачанец - Пипонска
Скопје
4.11.2017 Симпозиум ПЗУ Систина офталмологија Новитети во офталмологија 12 8 Христина Ристовска

Тел: 070/374-165
Скопје
9.11.2017 - 11.11.2017 Курс Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р. Македонија Курс по Клиничка дијабетологија со меѓународно учество 12 9 Татјана Миленковиќ

Тел: 02/3147 280
Скопје
10.11.2017 Симпозиум Македонско здружение за алергологија и клиничка имунологија - МЗАКИ SEE HAE Еxpert Academy 12 8 Весна Гривчева - Пановска

Тел: 070/564-313
Скопје
10.11.2017 Работилница Здружение на инфектолози на Р. Македонија Респираторни инфекции 11 9 Снежана Стојковска

Тел: 070/250-661
Бугарија - Банско
11.11.2017 Симпозиум Македонска академија на науките и уметностите Ретки болести во Јогоисточна Европа 12 8 Академик Момир Поленаковиќ

Тел: 02/3235 400
Скопје
17.11.2017 Стручен состанок Здружение на токсиколози на Р. Македонија Клиничка ентерална и парентерална нутриција 6 4 Стојан Николиќ

Тел: 078/326 - 322
Скопје
17.11.2017 Стручен состанок Здружение за хематологија на Р. Македонија Акутна миелобластна леукемија, новини во дијагноза и третман 6 4 Ката Мартинова

Тел: 071/226-093
Скопје
17.11.2017 Стручен состанок Здружение на неонатолози на Р. Македонија Редовен годишен состанок на здружението 6 4 Весна Деловска

Тел: 072/230-321
Скопје
17.11.2017 - 19.11.2017 Курс Интернационална школа за медицински ултразвук ''Ian Donald "Македонски огранок 5-ти Македонски Ian Donald курс - напредок во ултразвукот во акушерството, гинекологијата и неонатологијата 14,5 9 Горан Кочоски

Тел: 078/485 - 440
Скопје
17.11.2017 - 19.10.2018 Симпозиум Здружение на специјалисти по семејна медицина - Респираторна група Инфекции на респираторниот тракт - убедувања, докази, пракса 12 8 Радмила Ристовска

Тел: 070/528-434
Скопје
21.11.2017 - 23.11.2017 Работилница Министерство за здравство на Р. Македонија Обука за репродуктивно здравје за дипломирани лекари / Обука за фетален мониторинг во рамките на Пери Мак проектот на Project Hope 14 10 Емилија Трајковска - Дуковски

Тел: 02/3112 500
Скопје
21.11.2017 - 23.11.2017 Работилница Министерство за здравство на Р. Македонија Обука за репродуктивно здравје за дипломирани лекари / Обука за неонатална нега прв дел, (во рамките на Пери Мак проектот на Project Hope 14 10 Емилија Трајковска - Дуковски

Тел: 02/3112 500
Скопје
22.11.2017 Работилница Министерство за здравство на Р. Македонија Обука за репродуктивно здравје за дипломирани лекари / Медикаменти и инфекции - нивното влијание на бременоста и врз новороденчето 14 10 Емилија Трајковска - Дуковски

Тел: 02/3112 500
Скопје
24.11.2017 Работилница Македонско здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина Улога на лабораторијата во дијагноза на автоимуните заболувања 14 10 Ана Јанковска

Тел: 072/267-688
Скопје
24.11.2017-25.11.2017 Работилница Министерство за здравство на Р. Македонија Обука за репродуктивно здравје за дипломирани лекари / Обука за неинвазивна респираторна поддршка / целосна патентирана исхрана (нутриција) и ладење на пациенти со асфикација 14 10 Емилија Трајковска - Дуковски

Тел: 02/3112 500
Скопје
29.11.2017 Стручен состанок Здружение на лекари од Охрид I.V. Парацетамол во третман на акутна болка во пери и постоперативен период 6 4 Лилјана Котлар

Тел: 070/212 140
Охрид
ноември 2017
-
ноември 2017
Работилница ЗЛОМ - СМ Примена и практични искуства од употребата на медицински канабис 11,5 9,5 Гордана Ширкова

Тел: 070/359-889
Скопје и други градови низ Р. Македонија
Октомври 2017 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
2.10.2017 Стручен состанок Здружение на лекари од Охрид Пробиотици - значење и препораки за нивна примена 6 4 Лиљана Котлар

Тел: 070/212-140
Охрид
2.10.2017 Стручен состанок ЗПГАМ - Здружение на приватни гинеколози - акушери на Р. Македонија Инфекции асоцирани со ХПВ и превенција 6 4 Душко Филипоски

Тел: 078/424-631
Прага - Чешка
2.10.2017 Стручен состанок Здружение на лекари Примариус - Кочани Дијагноза на атипични респираторни инфекции 6 4 Даниела Наунова - Спироска

Тел: 075/306-391
Кочани, Велес, Струга, Штип
3.10.2017 Стручен состанок Македонско здружение по кардиологија и Македонско здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина Срцеви биомаркери во дијагноза и прогноза на кардиоваскуларните болести 6 4 Александра Петровска - Горин

Тел: 02/2031-193
Скопје
6.10.2017 - 8.10.2017 Симпозиум Катедра за aнeстезија, реанимација и интензивно лекување - (Медицински Факултет Св. Кирил и Методиј, Скопје) Kлиничка анестезија 12 8 Јасминка Нанчева

Тел: 070/365- 291
Дојран
6.10.2017 Симпозиум Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р. Македонија Нови трендови во менаџирањето на дијабетесот 12 8 Ирфан Ахмети

Тел: 070/359-073; 070/239-607
Скопје
13.10.2017 - 14.10.2017 Работилница Факултет за медицински науки - Универзитет во Тетово Здравствени проблеми од 21 век, Health care challenges of the 21st Century 16,5 11 Љутви Зулбеари

Тел: 072/658- 402
Тетово
16.10.2017 - 18.10.2017 Симпозиум Здружение на радиолозите на Р. Македонија Оптимизација на медицинска изложеност 12 8 Горан Ангеловски

Тел: 076/446-794
Скопје
20.10.2017 - 21.10.2017 Работилница Здружение на интернисти на Р. Македонија Прва интернистичка средба од областа на гастроенетерохепатологијата со меѓународно учество 16,5 11 Билјана Георгиевска

Тел: 075/336 - 862
Охрид
20.10.2017 Стручен состанок Македонско друштво на ортопеди и трауматолози - МАДОТ Дегенеративни промени и повреди на горни екстремитети 6 4 Јасмина И. Стојкова

Тел: 078/296-169
Скопје
20.10.2017 Стручен состанок МЗКИХИ Улогата на пробиотиците во превенција од колонизација на гатроинтестиналниот тракт со токсикогени соеви на Clostridium dificile кај имунокомпомитирани пациенти 6 4 Каќа Поповска
Скопје
25.10.2017 Стручен состанок Психијатирско здружение на Р. Македонија Дијагностичко - тераписки пристапи кон психијатриските растројства во различни животни фази 6 4 Mирјана Јазаџинска

Тел: 075/316-984
Велес
26.10.2017 Работилница Здружение на патолози на Р. Македонија Улога на преданалитичката фаза во квалитетот на хистолошките препарати 12,5 8 Гордана Петрушевска

Тел: 070/266-504
Скопје
27.10.2017 - 28.10.2017 Симпозиум Македонско друштво на ортопеди и трауматолози - МАДОТ AOTrauma - Upper Limb 12 8 Игор Кафтанџиев

Тел: 072/222-898
Скопје
27.10.2017 - 29.10.2017 Симпозиум Здружение на лекари Албанци на Р. Македонија Симпозиум на лекари Албанци 12 8 Невзат Елези

Тел: 071/240-927
Струга
октомври 2017
-
декември 2018
Работилница Центар за семејна медицина, Медицински факултет - Скопје Развивање на комуникациски вештини и обезбедување на здравствени услуги во ромската заедница 15,5 11 Билјана Таневска

Тел: 071/790-550
Градови низ Р. Македонија
октомври 2017
-
мај 2018
Стручен состанок ЗЛОМ-СМ Статини за кардиоваскуларна превенција - што може да научиме од клиничка пракса 6 4 Катерина Ковачевиќ

Тел: 070/305 395
Скопје, Охрид, Велес, Штип, Битола, Тетово, Струмица
Септември 2017 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
7.9.2017 Стручен состанок Здружение на лекари на педијатри на Р. Македонија Омега 3 масни киселини и нивна улога во развојот на видот и когнитивните и менталните функции кај децата 6 4 Дорис Шабанова

Тел: 072/236-306
Скопје
14.9.2017 - 17.9.2017 Конгрес Здружение на офталмолози на Р. Македонија Конгрес на офталмолозите со меѓународно учество до 20 до 10 Весна Димовска - Јорданова

Тел: 070/226-674
Охрид
15.9.2017 Стручен состанок Здружение на микробиолози на Р. Македонија EUCAST, критериуми за интерпретација на антимикробната осетливост на грам негативните бактерии 6 4 Билјана Боцеска

Тел: 077/444-442
Скопје
15.9.2017 Стручен состанок Здружение на инфектолози на Р. Македонија Секциски состанок 6 4 Снежана Стојковска

Тел: 070/250-661
Скопје
21.9.2017 - 23.9.2017 Симпозиум Eвропска ринолошка асоцијација RHINO - FORUM, SINUS, SCULL BASE, RHINOPLASTY, WORKSHOP AND SYMPOSIUM (with international participation) 12 8 Габриела Копачева

Тел: 070/268- 888
Скопје
21.9.2017 - 29.9.2017 Работилница ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и турбекулоза Контрола на туберкулозата 16 11 Предраг Божичковиќ

Тел: 02/3111-329
Скопје
22.9.2017 Стручен состанок Здружение на физијатри на Р. Македонија Секциски стручен состанок 6 4 Маја Манолева

Тел: 075/435- 080
Скопје
22.9.2017 - 24.9.2017 Симпозиум Македонско здружение за алергологија и клиничка имунологија Новини во алергологијата и имунологијата 12 8 Дејан Докиќ

Тел: 070/401- 112
Скопје
26.09.2017 Стручен состанок Здружение на лекари - Битола Редефинирање на прецизноста за поголема доверба во одлуката при болка во градите во акутна состојба 6 4 Цветанка Шошаровска

Тел: 070/373-096
Битола
27.9.2017 - 30.9.2017 Конгрес

Здружение на дерматовенеролози на Македонија

6-ти Конгрес на дермаровенеролозите на Македонија со меѓународно учество

Ѓорѓи Гоцев

Тел: 071/209-001
Охрид
28.9.2017 Стручен состанок ПЗУ Авицена лабораторија Новитети во лабораториската медицина 6 4 Даниела Наунова - Спироска

Тел: 075/306- 391
Кавадарци, Струмица
28.9.2017 Симпозиум Здружение на невролози на Р. Македонија Transforming MS NOW 12 8 Анита Арсовска

Тел: 071/387-322
Скопје
28.9.2017 Симпозиум Специјална болница по хируршки болести „Жан Митрев“ НОАК - хова ера во менаџментот 12 8 Викторија Дојчиновска - Милева

Тел: 02/3091-499
Скопје
29.9.2017 Стручен состанок Здружение на лекари по оториноларингологија на Р. Македонија Meдикаментозен третман на Вертиго 6 4 Ирена Дума

Скопје
30.9.2017 Работилница Македонско лекарско друштво Работилница за подобрување на знаењата и вештините за рано откривање и рана интервенција кај деца со попречност 14 11 Кирил Солески

Тел: 071/369- 306
Скопје
септември 2017
-
декември 2017
Стручен состанок Здружение на лекари од Охрид Сaртаните, лекови од прв избор - да или не? 6 4 Лиљана Котлар

Тел: 070/212-140
Охрид, Скопје, Тетово, Битола и Велес
Јули 2017 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
05.7.2017 Стручен состанок Македонско здружение на анатоми Стручен состанок на МЗА 6 4 Ники Матвева

Тел: 02/3125-304
Скопје
8.7.2017 Стручен состанок ЗПГАМ - Здружение на приватни гинеколози - акушери на Р. Македонија Дијагностика на генетски предиспозиции и заболувања 6 4 Душко Филипов

Тел: 076/424 631
Скопје
Јуни 2017 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
1.6.2017 - 3.6.2017 Симпозиум ПЗУ Клиничка болница Аџибадем Систина - Скопје

Генитоуринарна реконструктивна хирургија: Источно - Европски Симпозиум

12 8 Данка Пецановска

Тел: 070/226-214
Скопје
1.6.2017 - 4.6.2017 Конгрес Здружение на лекари по оториноларингологија на Р. Македонија IV Конгрес на оториноларингологија со меѓународно учество до 20 до 10 Ирена Дума - Васкова

Тел: 070/266-550
Охрид
12.6.2017 Стручен состанок Здружение на радиотераписки онколози на Р. Македонија Позитивна листа на лекови - приоритетни лекови за третман на рак на дојка и колоректален канцер 6 4 Виолета Клисаровска

Тел: 071/331-335
Скопје
14.6.2017 Симпозиум ПЗУ Специјална болница Филип Втори - Скопје Добра клиничка пракса 12 8 Тања Анѓушева

Тел: 02/3091 500
Скопје
29.6.2017 Стручен состанок Институт за јавно здравје на Р. Македонија Развој на интервенции за промоција на практики за превенција и контрола на инфекции и антимикробна резистенција на национално ниво-фолус на хигиена на рацете во болниците 6 4 Јасминка Радошевиќ

Тел: 078/334-100
Скопје
Мај 2017 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
4.5.2017 - 5.5.2017 Работилница Здружение на лекари од Охрид Презентација на новини кај хронична венска болест 11 8 Лиљана Котлар

Тел: 070/212-140
Битола, Охрид
5.5.2017 Стручен состанок Здружение на хирурзи на Р. Македонија Метастази на бели дробови; Aортни дисекции; Емпиеми на плевра; Неадјувантна терапија кај карцином на дојка 6 4 Стефан Петровски

Тел: 078/210-151
Штип
5.5.2017 Симпозиум Македонска асоцијација и естетски хирурзи - МАПРЕХ Пластична хирургија во Македонија и во странство 12 8 Смиља Туџарова-Ѓоргова

Тел: 02/3211 427
Скопје
5.5.2017 Стручен состанок Здружение на oфталмолози на Р. Македонија Заштита на видот од УВ зраците и модро виолетовата светлина 6 4 Весна Димова -Јорданова

Тел: 070/370-379
Скопје
5.5.2017 Стручен состанок Здружение на дерматовенеролози на Р. Македонија Taргетирани тераписки третмани за средно тешки и тешки форми на атопискиот дерматитис; Неврокозметици - иновативни супстанции во современи козметички производи 6 4 Ѓорѓи Гоцев

Тел: 071/209-001
Скопје
8.5.2017 Стручен состанок Здружение на педијатри на Р. Македонија Современи пристапи во лекување на алергии и астма во детска возраст 6 4 Соња Бојаџиева
Тел: 076/457-627
Скопје
10.5.2017 Симпозиум Специјална болница по хируршки болести „Филип Втори“ Целна терапија на рак 12 8 Викторија Дојчиновска-Милева
02/3104 988
Скопје
12.5.2017 Симпозиум Здружение на гинеколози и опстетричари на Р. Македонија 3-ти Регионален состанок за превенција од цервикален карцином 12 8 Ирена Стојановска
Тел: 02/3216 422
Охрид
12.5.2017 - 14.5.2017 Конгрес Здружение на гинеколози и опстетричари на Р. Македонија 4-ти Конгрес на гинеколози и акушери на Р.Македонија до 20 до 10 Ирена Стојановска
Тел: 02/3216 422
Охрид
13.5.2017 Стручен состанок Maкедонска асоцијација за хипертензија Ефективни интервенции за борба против ризик факторите асоцирани со висок крвен притисок 6 4 Б. Герасимовска - Китановска

Тел: 070/333-637
Скопје
17.5.2017 Стручен состанок ПЗУ Авицена лабораторија Современи микробиолошки анализи како услов за соодветна антимикробна терапија 6 4 Даниела Наунова -Спироска

Тел: 075/306-391
Тетово
18.5.2017 - 20.5.2017 Симпозиум Здружение на здравствени работници и соработници кои ги згрижуваат лицата со хемофолија и други коагулопатии 17-ти АПРИЛ 19-ти интернационален состанок на Дунавската лига за тромбоза и хеморагични заболувања 12 8 Виолета Дејанова

Тел: 075/283-435
Скопје
19.5.2017 Стручен состанок Здружение на педијатри на Р. Македонија Улогата на пробиотиците во педијтарија 6 4 Сузана Петровска

Тел: 078/360-396
Скопје
19.5.2017 - 20.5.2017 Работилница Деканат на медицински факултет - Скопје Едукација за третман на зависност од тутун 16 9 Магдалена Лазаревска

Тел:070/359-292
Скопје
26.5.2017 Стручен состанок Maкедонско здружение за гастроентерохепатологија Нов пробиотски пристап во третманот на инфекции со helicobacter pylori и негови коморбидитети 6 4 Ненад Јоксимовиќ

Тел: 070/387-050
Скопје
26.5.2017 Стручен состанок Здружение на физијатри на Р. Македонија Стручен секциски состанок 6 4 Маја Манолева

Тел: 075/435-080
Битола
29.5.2017 Стручен состанок ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и турбекулоза - Скопје Годишен состанок за турбекулозата 6 4 Билјана Илиевска - Поповска

Тел: 078/481-721
Скопје
Април 2017 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
1.4.2017 - 31.10.2017 Стручен состанок Здружение на лекари од Охрид Секојдневни предизвици и соврменени можности во третманот на хипертензија 6 4 Љиљана Котлар

Тел: 070/212 -130
Битола, Тетово, Скопје
7.4.2017
-
9.4.2017
Конгрес Македонско здружение по урологија Конгрес на Македонско здружение по урологија 20 10 Оливер Станков

Тел: 070/225-457
Скопје
8.4.2017 Стручен состанок Здружение на дерматовенеролози на Р. Македонија Акне, розацеа и рекурентен афтозен стоматит 6 4 Ѓорѓи Гоцев

Тел: 071/209-001
Охрид
18.4.2017 - 20.4.2017 Конгрес Здружение за хематологија на Р. Македонија Конгрес на Здружение за хематологија на Р.Македонија до 20 до 10 Соња Трајкова

Тел: 02/3111 749
Скопје
19.4.2017 Стручен состанок Здружение на лекари по анестезија, реанимација и интензивно лекување на Р. Македонија Анестезиолошки менаџмент при гинеколошко - акушерски крварења 6 4 Андријан Картолов

Тел: 076/606-803
Скопје
21.4.2017 Стручен состанок Македонско здружение за медицинска биохемија и лабораториска медицина Протеомикс во дијабетската нефропатија 6 4 Соња Пипонска

Тел: 02/3230 431
Скопје
21.4.2017 - 22.4.2017 Стручен состанок Здружение на неонатолози на Р. Македонија Тропонин - фактор за одредување на миокардни исхемични оштетувања во постоперативниот период на кардиохируршките педијатриски пациенти, Третман на инфантилни хемангиоми 6 4 Весна Деловска -Стојкова

Тел: 072/230-321
Дојран
22.4.2017 Стручен состанок Maкедонска асоцијација за хипертензија Ефективни интервенции за борба против ризик факторите асоцирани со висок крвен притисок 6 4 Б. Герасимовска - Китановска

Тел: 070/333-637
Скопје
27.4.2017 - 29.9.2017 Стручен состанок ЗЛОМ - СМ Анална фисура и хемороидална болест - Дијагностички и тераписки аспекти 6 4 Сашо Блажевски

Тел: 070/358-831
Тетово, Штип, Охрид, Струмица, Велес, Битола, Прилеп, Куманово, Скопје
април 2017 - декември 2017 Стручен состанок ЗЛОМ - СМ Кога е потребна гастропротекција 6 4 Мирјана Јазаџинска

Тел: 075/316-984
Скопје, Охрид, Велес, Штип, Битола, Тетово, Кичево, Струмица
април 2017 Стручен состанок Психијатриско здружение на Р. Македонија Спектар на депресивните манифестации во психијатрија, дијагностички предизвици 6 4 Мирјана Јазаџинска

Тел: 075/316-964
Скопје
Март 2017 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
1.3.2017 Работилница Специјална болница по хируршки болести Филип Втори Дијабетес и кардиоваскуларни заболувања 14,5 9,5 Тања Анѓушева

Тел: 070/353-500
Скопје
3.3.2017 Стручен состанок Здружение за дерматовенеролози на Р. Македонија Атопија и хронична венска инсуфициенција 6 4 Ѓорѓи Гоцев

Тел: 071/209-001
Скопје
3.3.2017
-
5.3.2017
Стручен состанок Здружение на пулмолози на Р. Македонија Болести на плеврата 6 4 Бисерка Ќаева

Тел: 071/387-043
Дојран
3.3.2017 Стручен состанок Здружение за цервикална патологија и колпоскопја ХПВ инфекција - нутриција, асоцирани болести и превенција 6 4

Горан Димитров

Тел: 070/387-387

Скопје
10.3.2017
-
11.3.2017
Работилница Здружение на интернисти на Р. Македонија Втора нефролошка школа со меѓународно учество 16 11 Ана Стојаноска

Тел:071/374-543
Скопје
10.3.2017 Стручен состанок Здружение на неонатолози на Р. Македонија Секција на Здружение на неонатолози на Р. Македонија 6 4 Весна Деловска - Стојкова

Тел: 070/230-321
Охрид
17.3.2017 Стручен состанок Здружение на патолози на Р. Македонија Класификација и патолошки карактеристики на скелетните тумори Анета З.

Тел: 071/400-130
Скопје
17.3.2017 Стручен состанок Здружение на физијатри на Р. Македонија Стручен секциски состанок 6 4 Маја Манолева
Тел: 075/435-080
Дебар
18.3.2017 Стручен состанок Maкедонска асоцијација за хипертензија Ефективни интервенции за борба против ризик факторите асоцирани со висок крвен притисок 6 4 Б. Герасимовска-Китановска

Тел: 070/333-637
Скопје
22.3.2017 Стручен состанок Здружение на микробиолози на Р. Македонија Улогата на EUCAST во следењето на антимикробната резистенција 6 4 Билјана Боцеска

Тел: 077/444-441
Скопје
22.3.2017 Стручен состанок Здружение на интернисти на Р. Македонија Орална антикоагулација - од препораки до редовна клиничка пракса 6 4 Митра Богоеска - Блажевска

Тел: 072/302-902
Скопје
22.3.2017 Симпозиум Пзу Неуромедика Есенски симпозиум 12 8 Никола Митревски
Тел: 071/381-315
Штип
23.3.2017
-
25.3.2017
Стручен состанок Здружение на лекари Битола Ново квалитетно решение за менопауза 6 4 Марија Малинова
Тел:076/288-964
Битола
24.3.2017 Стручен состанок Здружение на педијатри на Р. Македонија Канабис за медицинска употреба во детска возраст 6 4 Аспасија Софијанова

Тел: 076/457-627
Скопје
24.3.2017 Симпозиум Македонско здружение за гастроенетерохепатологиja Герб и третман на дивертикулоза 6 4 Ненад Јоксимовиќ

Тел: 070/387-050
Скопје
24.3.2017 Стручен состанок Центар за семејна медицина, Медицински факултет - Скопје Органски формули и органска дохрана, предизивик во новата ера 6 4 Катерина Ставриќ
Тел: 02/3214 340
Тетово и други градови низ РМ
25.3.2017 Стручен состанок ПЗУ Систина Офталмологија Последните искуства во рефрактивната и витреоретиналната хирургија во Систина Офталмологија 6 4 Марија Јанковиќ
Тел: 072/221-072
Скопјe
25.3.2017 Стручен состанок ЗПГАМ - Здружение на приватни гинеколози - акушери на Р. Македонија Современа дијагноза и третман на пациентките со ектопична бременост 6 4 Душко Филиповски
Тел: 076/424-631
Скопје
25.3.2017 Стручен состанок ЗПГАМ - Здружение на приватни гинеколози - акушери на Р. Македонија IUGR кај единечна и близначна бременост 6 4 Душко Филиповски
Тел: 076/424-631
Скопје
28.3.2017 Стручен состанок
Здружение на кардиолози на Р. Македонија Со подобра контрола на крвниот притисок до помал КВ ризик 6 4 Емилија Георгиевска
Тел: 02/3113 116
Скопје
29.3.2017 Симпозиум Пзу Неуромедика Есенски симпозиум 12 8 Никола Митревски
Тел: 071/381-315
Битола
31.3.2017 Стручен состанок Здружение на трансфузиолози на Р. Македонија Современ третман на венска инсуфициенција 6 4 Стефче Монавчев
Тел: 075/447-957
Скопје
31.3.2017 - 31.12.2017 Стручен состанок Здружение за кардиологија на Р. Македонија, работна група за кардиоваскуларен имиџинг и Здружение за кардиоваскулрна хирургија 3D трансезофагеална ехокардиографија 12,5 9 Тања Анѓушева

Тел: 070/353-500
Скопје
31.3.2017 - 2.4.2017 Симпозиум Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р. Македонија Вторите дијабетолошки денови со меѓународно учество 12 8 Татјана Миленковиќ
Тел: 02/3147 280
Дојран
март 2017 - април 2017 Работилница ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и турбекулоза - Скопје Контрола на турбокулозата во примарна здравствена заштита 16 11,5 Билјана Илиевска - Поповска
Тел: 078/481-721
Штип, Струмица, Берово
март 2017
-
ноември 2017
Стручен состанок Здружени на лекари од Охрид Мултимодален пристап во третманот на болка 6 4 Лиљана Котлар
Тел: 070/212 130
Охрид
март 2017 - декември 2017 Стручен состанок Здружение на педијатри на Р. Македонија Органски адаптирани формули-ги исполнува ли нашите очекувања? 6 4 Весна Попова
Тел: 070/252-860
Скопје
март 2017 - декември 2017 Стручен состанок Maкедонско здружение за алергологија и клиничка имунологија Важноста на микробиотата во превенција на алергиските заболувања 6 4 Весна Попова
Тел: 070/252-860
Скопје и други градови во РМ
Февруари 2017 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
5.2.2017 Стручен состанок ЗПГАМ - Здружение на приватни гинеколози - акушери на Р. Македонија Важност на фолатите во превенција на преексклампсија 6 4 Душко Филиповски
Тел: 076/424-631
Тоскана - Италија
9.2.2017
-
11.2.2017
Работилница (Семинар) Mакедонско здружение за радиологија на дојка Дијагностика на заболувања на дојка користејќи мултимодален пристап 9 6,5 Светлана Темелковска
Тел: 070/248-967
Скопје
11.2.2017 Симпозиум Македонска асоцијација на пластични, реконструктивни и естетски хирурзи - МАПРЕХ Ринопластика 12 8

Смиља Туџарова - Ѓоргова

Тел: 02/3211 427

27.2.2017
-
28.2.2017
Работилница Управа за електронско здравство (Министерство за здравство) Имплементација на ЕУ насоките за обезбедување на квалитет во национално ориентирани скрининг програми 11 8 Силвија Бушиноска

Тел: 078/316-317
Скопје
1.2.2017
-
31.12.2017
Стручен состанок Здружение на лекари по општа семејна медицина ЗЛОМ - СМ и Здружение на лекари Албанци на Р. Македонија Дијабетична ретинопатија 6 4

Дарко Илиев

Тел: 071/369-307

градови низ Р.Македонија
1.2.2017
-
31.12.2017
Стручен состанок Здружение на лекари по општа семејна медицина ЗЛОМ - СМ и Здружение на лекари Албанци на Р. Македонија Анемија кај деца 6 4

Дарко Илиев

Тел: 071/369-307

градови низ Р.Македонија
1.2.2017
-
31.12.2017
Стручен состанок Здружение на лекари по општа семејна медицина ЗЛОМ - СМ и Здружение на лекари Албанци на Р. Македонија Дијабетична нефропатија 6 4

Дарко Илиев

Тел: 071/369-307

градови низ Р.Македонија
1.2.2017
-
31.12.2017
Стручен состанок Здружение на лекари по општа семејна медицина ЗЛОМ - СМ и Здружение на лекари Албанци на Р. Македонија Белодробен карцином 6 4

Дарко Илиев

Тел: 071/369-307

градови низ Р.Македонија
Јануари 2017 Датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Место
25.1.2017
-
26.1.2017
Стручен состанок Институт за јавно здравје на Р. Македонија за регионални истражувања и соработка „Студиорум“ Како да се подобри употребата на антибиотици во мојата болница: практичен вовед во рационалното пропишување антибиотици 6 4

Јасминка Радошевиќ
Тел: 078/334-100

Скопје
27.1.2017
-
31.12.2016
Работилница ЗПЛРМ - Здружение на приватни лекари на Р. Македонија Дијабетична ретинопатија 11 8 Лилија Чолакова - Дервишова
Тел: 070/216-633
градови низ Р.Македонија
27.1.2017
-
31.12.2016
Работилница ЗПЛРМ - Здружение на приватни лекари на Р. Македонија Анемии во детска возраст 11 8 Лилија Чолакова - Дервишова
Тел: 070/216-633
градови низ Р.Македонија
27.1.2017
-
31.12.2016
Работилница ЗПЛРМ - Здружение на приватни лекари на Р. Македонија Белодробни карциноми 11 8 Лилија Чолакова - Дервишова
Тел: 070/216-633
градови низ Р.Македонија
27.1.2017
-
31.12.2016
Работилница ЗПЛРМ - Здружение на приватни лекари на Р. Македонија Дијабетна нефропатија 11 8 Лилија Чолакова - Дервишова
Тел: 070/216-633
градови низ Р.Македонија
 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3