пребарување
   
 

Календар на акредитирани стручни активности

Датум До датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Телефон Место
27.03.2021 Работилница МЗКИХИ-МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА КОНТРОЛА НА ИНТРАХОСПИТАЛНИ ИНФЕКЦИИ Репроцесирање на респиратори 12 9 Божица Блажевска 070 429 329 Скопје
10.03.2021 Стручен состанок Македонско здружение за ендометриоза Синдром на полицистични јајници-дијагноза и соврмен третман 4 2 Јадранка Георгиевска Скопје
09.03.2021 Стручен состанок Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози Хипотироза-новини во третманот 4 2 Татјана Миленковиќ 023147 280 Скопје
04.03.2021 Стручен состанок Maкедонско здружение за цервикална патологија и колпоскопија-МЗЦПК Модерн пристап кон третманот на преинвазивните и инвазивните форми на инвазивниот цервикален карцином 4 2 Здравко Здравковски онлајн
04.03.2021 Стручен состанок Здружение на педијатрите на Македонија Спинална мускулна атрофија-нови предизвици во Македонија 4 2 Александра Карамитре 072 307571 онлајн
02.03.2021 31.03.2021 Стручен сосанок MЗАКИ Вистинското место на фармакотерапија на респираторните болести 4 2 Зоран Аврамовиќ 072 214 085 Скопје
24.02.2021 Симпозиум МААР Македонска ревматолошка асоцијација Имунизација на пациенти со автоимуни ревматолошки заболувања 6 4 Мимоза Котевска 072 223 007 Скопје
24.02.2021 30.03.2021 Стручен состанок Здружение на лекари по оториноларингологија при МЛД Aлергиски ринитис 4 2 Елена Боневска 072 243 813 Скопје
15.02.2021 30.12.2021 Стручен состанок Здружение на лекари по општа семејна медицина Овомукоиди-природни блокатори на хистамин за ослободување на алергиски симптоми 4 2 Сашо Блажевски Скопје
11.02.2021 30.12.2021 Стручен состанок Здружение на лекари по спортска медицина Третман на спортски повреди за време на пандемија на Kovid-19 4 2 Јасминика Илиевска Стојкова 070 340 733 Скопје
27.01.2021 Стручен состанок Maкедонско невролошко здружение Третман на болка во неврологија 2 2 Драгана Петровска Цветковска 078 451 550 онлине
20.01.2021 Стручен состанок Македонско здружение за цервикална патологија и колпоскопија Преканцерози на грлото на матката и улогата на пробиотиците во одржувањето на вагиналниот микробиом 4 2 Верица Ристовска 076 344 470 Скопје
01.01.2021 30.06.2021 Стручен состанок Македонско здружение по кардиологија Оптимална кардиоваскуларна хирургија 4 2 Миријана Јазаџинска 075 316 984
21.12.2020 30.06.2021 Стручен состанок Здружени на нуклеарна медицина на Македонија Нуклеарно медицински иследувања кај колекторален карцином 2 2 Симон Бешлиев 078 442 973 онлине
17.12.2020 30.09.2021 Стручен состанок Здружение на лекари по општа семејна медицина Провери, контролирај. Превенирај. 4 2 Миријана Јазаџинска 075 316 984 РМ
01.09.2020 30.09.2021 Стручен состанок Македонско здружение по урологија Третман на БПХ - од теорија до пракса 2 2 Сашо 076 381 801 Скопје
01.03.2020 01.03.2021 Стручен состанок Здр.на лекари по општа медицина/семејна медицина Различни инфекции, многу предизвици.Рационален пристап во нивниот третман 6 4 Милена Ѓошеска 02/ 2720320 Битола, Скопје , Тетово, Куманово, Велес
01.03.2020 01.03.2021 Стручен состанок Здр.на лекари по општа медицина/семејна медицина Мултимодална аналгезија ,современ пристап во третман на болка 6 4 Теодора Ѓошева 075 316 777 Градови од источна и западна Македонија
01.01.2020 31.12.2021 Работилница Македонско лекарско друштво , Здружение за интерсекторска соработка АДИЦД Промовирање на позитивни родителски вештини во ПЗЗ 5 3 Катерина Грнчароска 076 200 236 online
01.01.2020 31.12.2021 Работилница Медицински факултет-Центар за семејна медицина, Скопје Дијабет академија 5 5 Билјана Таневска 078 667 997 16 града низ Македонија

Календар на акредитирани стручни активности за 2020 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2019 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2018 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2017 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2016 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2015 година

 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3