пребарување
   
 

Календар на акредитирани стручни активности

Датум До датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Телефон Место
09.12.2020 07.12.2020 Стручен состанок Македонско здружение за Гастроентерохепатологија Рефрктерни форми на ГЕРБ.Кој е следниот чекор? 2 2 Дафина Николова 078 334 440 Скопје
03.12.2020 Стручен состанок МАДОТ-Македонска асоцијација на ортопеди и трауматолози Предизвици во раната дијагноза на развојната дисплазија на колковите 2 2 Даница Поповска 078 423 388 Скопје
30.11.2020 Стручен состанок Македонско здружение за Гастроентерохепатологија Преглед на последните водичи за третманот на Helicobacter pylori 2 2 Дафина Николова 078 334 440 Скопје
20.11.2020 21.11.2020 Симпозиум Здружение на трансфузиолози на РСМ во соработка со Здружение на дерматовенеролози и Македонско здружение за кардијална тораклан, васкуларна и ендоваскуларна хирургија Хронична венска болест-васкуларен и антиинфламаторен третман со микронизиран диосмин 4 4 Милена Ѓошевска 071 323 061 Скопје
19.11.2020 Стручен состанок Македонско невролошко здружение Предизвици за долгорочно менаџирање на Паркинсовната болест 2 2 Драгана Петровска Цветковска 078 451 550 Скопје- онлине
19.11.2020 Стручен состанок ЈЗУ Универзитетска Клиника за дерматологија-Скопје PIMECROLIMUS во дерматологијата 2 2 Eлена Боневска 070 294 491 онлине
18.11.2020 19.11.2020 Стручен состанок Здружение на лекари по општа семејна медицина Егзацербации кај хобб 2 2 Елизабет Костовска Ковачевиќ 075 622 289 Скопје и градови-онлине
17.11.2020 Стручен состанок Maкедонска психијатриска асоцијација 'Психијатрија и неврологија во посебни околности -4" 3 3 Зоран Аврамовиќ 072 214 085 онлине
13.11.2020 14.11.2020 Симпозиум Научно здружение на ендокринолози и дијабетолози на Р.Македонија Петите дијабетолошки денови со меѓународно учество 5 5 Татјана Миленковиќ 02/3147 264 Скопје
12.11.2020 Стручен состанок Балканска асоцијација за урологија Вредностите на Ph на урината и влијанието на алкалните цитрати во регулирање на истата 2 2 Оливер Станков 070 225 457 онлине
10.11.2020 Стручен состанок Maкедонска психијатриска асоцијација 'Психијатрија и неврологија во посебни околности -3" 3 3 Зоран Аврамовиќ 072 214 085 онлине
05.11.2020 Работилница Здружение на патолози на Република Македонија Патологија на невроендокрини тумори 3 3 Славица Костадинова-Куновска 070 398298 Скопје
04.11.2020 05.11.2020 Стручен состанок Здружение на лекари по општа семејна медицина Бактериски респираторни инфекции кај деца 2 2 Елизабет Костовска Ковачевиќ 075 622 289 Скопје и градови-онлине
03.11.2020 Стручен состанок Maкедонска психијатриска асоцијација 'Психијатрија и неврологија во посебни околности -2" 3 3 Зоран Аврамовиќ 072 214 085 онлине
02.11.2020 03.11.2020 Стручен состанок Здружение на лекари по општа/семејна медицина (ЗЛОМ/СМ) Бенигна хиперплазија на простата - Рана детекција и навремен третман 2 2 Елизабет Костовска Прилепчанска 075 622 289 Скопје и градови низ РСМ
30.10.2020 Стручен состанок Здружение на офталмолози на Македонија Примена на цитиколин во третманот на дијабетична ретинопатија 2 2 Весна Димовска Јорданова 070 370 379 онлине
30.10.2020 Стручен состанок Македонско здружение за ендометриоза (МЗЕ) Менаџмент на болка кај пациенти со ендометриоза 3 3 Јадранка Георгиевска 070 305 256 Скопје
30.10.2020 01.11.2020 Симпозиум Здружение на лекари албанци на Р Македонија Ковид-19, Влијание во РМ и во Балкан 5 5 Беким Имсаили 070 263 918 онлине
29.10.2020 Работилница Здружение за хематологија на Република Македонија Современ пристап во третман на пациентите со мултипен миелом 3 3 Александра Велјановска 02/3111 749 онлине
28.10.2020 29.10.2020 Стручен состанок Здружение на лекари по општа семејна медицина Егзацербации кај хобб 2 2 Елизабет Костовска Ковачевиќ 075 622 289 Скопје и градови-онлине
28.10.2020 Стручен состанок Здружение за хумана репродукција во Македонија (ЗХРМ) и Здружение на приватни гинеколози-акушери во Македонија (ЗПГАМ) Стручен состанок за хормони во ИВФ процедурите 2 2 Мара Акимовска 071 204 591 онлине
27.10.2020 Стручен состанок Maкедонска психијатриска асоцијација "Психијатрија и неврологија во посебни околности-1" 3 3 Зоран Аврамовиќ 072 214 085 онлине
27.10.2020 Стручен состанок Македонско невролошко здружение Вртоглавица-дијагноза, терапија, дилеми 2 2 Верица Ристовска вебинар
21.10.2020 Стручен состанок Македонско невролошко здружение Превенција на мозочен удар кај пациенти со aтријална фибрилација-податоциод регистри и сопствени клиничка искуства 2 2 Драгана Петровска Цветковска 078 451 550 онлине-зоом
20.10.2020 21.10.2020 Курс Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР) и Институт за јавно здравје на РСМ Ковид-19 : Нова методологија за проценка на ризик на работно место и оценка на работна способност 13 11 Ивана Величковска 077 666 452 Скопје
19.10.2020 Стручен состанок Здружение на инфектолози на Македонија КОВИД-19 пандемијата во Македонија, актуелни сознанија и наши искуства 3 3 Марија Димзова 075 668 362 Скопје
17.10.2020 18.10.2020 Симпозиум Македонско здружение за алергологија и клиничка имунологија-МЗАКИ Новини во алергологијата и имунологијата 5 5 Дејан Докиќ 070 401 112 онлине
15.10.2020 31.10.2020 Стручен состанок Здружение на оториноларингологија при МЛД на Р.С Македонија Вертиго, современа дијагностика и и третман 4 4 Верица Ристовска онлине
08.10.2020 Стручен состанок Македонско здружение за контрола и интрахоспитални инфекции-МЗКИХИ Извештај од спроведен проект и планирање мерки за подобрување 6 4 Божица Блажевска 070 429 329 Скопје
07.10.2020 Стручен состанок Здружение на интернисти на Р Македонија Антикоагулантна вртелешка Вол2: Недоречености во мултидисциолинарниот антикоагулантен пристап кај преткоморна фибрилација пристап 3 3 Mитра Блажевска 072 302 902 online-webinar
07.10.2020 05.11.2020 Стручен состанок Здружение на лекари по општа семејна медицина Уринарни инфекции кај деца 2 2 Елизабет Костовска Ковачевиќ 075 622 289 Скопје и градови-онлине
03.10.2020 04.10.2020 Симпозиум Македонско здружение по кардиологија Интернационален симпозиум- Кардиоваскуларни сликовни техники и искуствата со КОВИД 19 5 5 Елизабета Србиновска Костовска 070 387 153 онлине
23.09.2020 Стручен состанок ЈЗУ УК за детски болести-Скопје Болести на респираторниот тракт-дијагноза, превенција и третман 2 2 Александра Карамитре 072 305 571 онлине
23.09.2020 Стручен состанок Македонско Невролошко здружение Алцхајмерова болест - предизвици,дилеми и нови сознанија 3 3 Драгана Петровска Цветковска 078 451 550 онлајн
22.09.2020 Стручен состанок Здружение на лекари по оториноларингологија Современи модалитети во лекување на алергиски ринитис 2 2 Марина Давчева Чакар 072 243 813 webinar
01.09.2020 30.09.2021 Стручен состанок Македонско здружение по урологија Третман на БПХ - од теорија до пракса 2 2 Сашо 076 381 801 Скопје
26.08.2020 Стручен состанок Македонско психијатриско здружение Анксиозни и депресивни растројства кај деца и адолесценти 3 3 Антони Новотни Скопје и градови во Македонија-онлајн
12.08.2020 Стручен состанок Македонско Невролошко здружение Синдром на болка и третман на болка 3 3 Драгана Петровска Цветковска 078 451 550 онлајн
30.07.2020 Стручен состанок Македонско психијатриско здружение Депресивни растројства 3 3 Антони Новотни Скопје и градови во Македонија-онлајн
28.07.2020 31.12.2020 Стручен состанок Македонско здружение за пулмологија и алергологија Имуномодулација - кога, како, кај кого, со што? 2 2 Верица Ристовска 076 344 470
21.07.2020 23.07.2020 Стручен состанок Здружение за хематологија на Република Македонија Заедно да ги надминеме актуелните предизвици и обезбедеиме навремена дијагноза и современ третман за сите пациенто со SD20 + хематолошки малигнитети 3 3 Александа Пивкова Велјановска 2311749 webinar
15.07.2020 15.10.2020 Стручен состанок Медицински факултет-Центар за семејна медицина Кои пациенти може да имаат корист од примена на панкреасни ензими во форма на капсулирани минимикро сфери во мали дози 2 2 Елена Боневска 070 365 038 Online
14.07.2020 31.12.2020 Стручен состанок Македонско невролошко здружение Невролошки манифестации и компликации кај пациенти со Covid-19 3 3 Драгана Петровска Цветковска 078 451 550 webinar
09.07.2020 Стручен состанок Македонско друштво на ортопеди и трауматолози-МАДОТ Ефикасно и безбедно обезболување на пациентите 2 2 Радмила Михајлова Илие 077 761 160 webinar
08.07.2020 Стручен состанок Здружение на палијативна грижа на РМ Употреба на опиоидна терапија во третман на карцином болка 2 2 Лидија Ветеровска Миловиќ 075 498 068 Скопје
01.07.2020 31.12.2020 Стручен состанок Македонско здружение по кардиологија Eплеренон-поселективен и побезбеден за подолг живот 2 2 Мирјана Јазаџинска 075 316 984 Р С Македонија
30.06.2020 Стручен состанок Здружение на физијатри на Македонија Стручен секциски состанок 2 2 Маја Манолева 075 435 080 онлине
25.06.2020 31.12.2020 Стручен состанок Македонско псхијтариско здружение Улогата на здравствените работници во грижата за менталното здравје во услови на криза - невротски 3 3 Антони Новонти онлине
25.06.2020 Стручен состанок Македонско здружение по кардиологија Сартаните во ново светло 4 4 Мирјана Јазаџинска 075 316 984 онлине
18.06.2020 Стручен состанок Здружение на интернисти на Р.Македонија Модерен аспект во кардио дијабетолошката протекција на SGLT2-инхибиторите во фокусот : Moжеме ли повеќе 3 3 Александар Манолев 070 302 253 онлине
09.06.2020 Стручен состанок Македонско здружение по кардиологија Сартаните во ново светло 4 4 Мирјана Јазаџинска 075 316 984 онлине
04.06.2020 Стручен состанок Македонско здружение по кардиологија Сартаните во ново светло 4 4 Мирјана Јазаџинска 075 316 984 онлине
01.06.2020 31.12.2020 Стручен состанок Македонско здружение по кардиологија 'Липитензија и третман .Од наука до пракса''. 4 4 Мирјана Јазаџинска 075 316 984 онлине
25.05.2020 25.08.2020 Работилница Министерство за здравство - Управа за електронско здравство e-Protect Респираторни инфекции, е-Protect Respiratory Infections) 3 3 Рефик Мустафи 79 445 298
25.05.2020 25.08.2020 Работилница Министерство за здравство - Управа за електронско здравство Тренинг курс за нови или респираторни болести кои повторно се јавуваат, вклучувајќи го и Ковид 19: Metodi ya detekcija, prevencija, odgovor i kontrola (training course onEmerging respiratory viruses,inculding COVID-19: Methods for detection, prevention, 3 3 Рефик Мустафи 78 445 298
25.05.2020 25.08.2020 Работилница Министерство за здравство - Управа за електронско здравство Тренинг курс за КОВИД-19 за здравствена заштита и контрола на инфекии и заштита (training course for Covid-19 for health care and infection cntrol and protection (IPC) 2 2 Рефик Мустафи 77 445 298
25.05.2020 25.08.2020 Работилница Министерство за здравство - Управа за електронско здравство Тренинг за клинички третман на респираторни болести (САРИ) (Clinical Care Training for Respiratory Infections (SARI) 4 4 Рефик Мустафи 076 445 298
25.05.2020 25.08.2020 Работилница Министерство за здравство-Управа за електронско здрав Предавање за Ковид-19 (5 Активности) 4 4 Рефик Мустафи 076 445 298
25.05.2020 25.08.2020 Работилница Министерство за здравство - Управа за електронско здравство Темa - Правилно користење на лична заштитна опрема (How to pu on and remove PPE) 2 2 Рефик Мустафи 79 445 298
15.05.2020 Симпозиум Македонско здружение за цервикална патологија и колпоскопија -МЗЦПК и Здружение за хуман папилома вирус на Македонија Дијагностика и третман на ХПВ асоцирани болести 5 5 Горан Димитров 3162-577 Скопје
04.05.2020 29.05.2020 Стручен состанок Здр.на лекари по општа медицина/семејна медицина ЗЛОМ Справување со ургентни проблеми со ментално здравје во услови на криза, грижата на матичните лекари за менталното здравје на фамилијата) 2 2 Елизабета Костовска Прилепчанска 075 622 289 Скопје, градови низ РСМ
07.03.2020 Стручен состанок ЈЗУ Универзитетска Клиника за дерматологија-Скопје Дермоскопија на NMSC (не меланомски карциноми на кожа) 6 4 Маја Ѓуроска 075 217 035 Скопје
06.03.2020 Стручен состанок Здружение на физијатри на Р.Македонија Секциски стручен состанок 6 4 Маја Манолева 075 435 080 Скопје
03.03.2020 Работилница Здружение на микробиолозите на РСМ Лабораториска дијагностика на урогенитални инфекции 12 9 Билјана Боцеска 077 444 442 Скопје
01.03.2020 01.03.2021 Стручен состанок Здр.на лекари по општа медицина/семејна медицина Мултимодална аналгезија ,современ пристап во третман на болка 6 4 Теодора Ѓошева 075 316 777 Градови од источна и западна Македонија
01.03.2020 01.03.2021 Стручен состанок Здр.на лекари по општа медицина/семејна медицина Различни инфекции, многу предизвици.Рационален пристап во нивниот третман 6 4 Милена Ѓошеска 02/ 2720320 Битола, Скопје , Тетово, Куманово, Велес
29.02.2020 Симпозиум Здружение на интернисти на Р Македонија Кардио-метаболни предизвици во интернистичка пракса 12 9 Ана Палева Стојаноска 071 374 543 Скопје
28.02.2020 Стручен состанок Здружение на лекари по оториноларингологија Редовен стручен состанок 6 4 Марина Чакар 070 330 553 Скопје
28.02.2020 Стручен состанок Maкедонска  ревматолошка асоцијација Клинички искуства  од Универзитетска клиникa за ревматoлогија 6 4 Aлександар  Ристовски 071 368 990 Скопје
28.02.2020 Стручен состанок Македонско здружение по урологија Третман на уринарни инфекции 6 4 Ана Филипова 070 337 501 Скопје
26.02.2020 Стручен состанок Македонско друштво на ортопеди и трауматолози-МАДОТ Aртропластика на долен екстремитет 6 4 Радмила Михајловска 077 761 160 Скопје
17.02.2020 31.12.2020 Стручен состанок Македонско здружение за алергологија и клиничка имунологија Улогата на имуномодулаторите и пробиотиците 6 4 Верица Ристовска 076 344 470 Скопје, Битола, Штип, Струмица, Куманово, Тетово
17.02.2020 31.12.2020 Стручен состанок Македонско здружение за алергологија и клиничка имунологија Улогата на имуномодулаторите и пробиотиците 6 4 Верица Ристовска 076 344 470 Скопје, Битола, Штип, Струмица, Куманово, Тетово
10.02.2020 03.03.2020 Работилница ПЗУ Д-р Александар Манолев, специјалистичка  ординација по интерна медицина Анатомија на венскиот систем 13 11 Александар Манолев 070  306 403  Скопје
01.02.2020 Стручен состанок Здружение на радиотераписки онколози на Македонија Принципи на радијационата сигурност и нејзино дозиметриско обезбедување во радиотерапијата 6 4 Виолета Клисоровска 078 497 913 Скопје
01.02.2020 31.12.2020 Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ) Доплер на долни екстремитети 13 11 Лилија Чолакова-Дервишова 070 216 633 низ Р М
01.02.2020 31.12.2020 Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ) Доплер на каротиди 13 11 Лилија Чолакова-Дервишова 070 216 633 низ Р М
01.02.2020 01.12.2020 Работилница Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ) Доплер на долни екстремитети 13 11 Лилија Чолакова-Дервишова 070 216 633 низ Р М
01.02.2020 01.12.2020 Работилница Здружение на приватни лекари на Македонија - (ЗПЛРМ) Доплер на каротиди 13 11 Лилија Чолакова-Дервишова 070 216 633 низ Р М
01.12.2019 30.03.2020 Стручен состанок Здружени на лекари-Охрид Третман на невропатска болка 6 4 Лилјана Котлар 070 212 140 Охрид и повеќе градови низ Македонија
01.12.2019 30.03.2020 Здружени на лекари-Охрид Третман на невропатска болка 6 4 Лилјана Котлар 070 212 140 Охрид и повеќе градови низ Македонија
01.11.2019 30.11.2020 Стручен состанок Здр.на лекари по општа медицина/семејна медицина Примарна превенција на васкуларното старење 12 9 Мирјана Јазаџинска 075 316 984 Р Македонија
01.11.2019 15.05.2020 Стручен состанок ПЗУ Авицена Лабораторија-специјалистича дијагностичка лабораторија Најчести дилеми при толкување на лабораториски резултати 6 4 Даниела Спиркоска 075 306 391 Скопје
01.11.2019 30.11.2020 Работилница Македонско лекарско друштво Работилница за рано откривање и превенција на насилство врз деца во ПЗЗ 14 11 Кирил Солески 071 369 306 Скопје
01.10.2019 30.10.2020 Стручен состанок Здр.на лекари по општа медицина/семејна медицина Мултимодална аналгезија - Современ пристап во третман на болка 6 4 Милена Ѓошевска 071/323061 Скопје, Струмица, Тетово, Битола, Тетово и Велес
01.10.2019 30.04.2020 Работилница Здружени на лекари-Охрид Остеопороза и остеоартритис 12 9 Лилјана Котлар 070 212 140 повеќе градови
01.05.2019 30.05.2020 Стручен состанок Здр.на лекари по општа медицина/семејна медицина Гастропротекцијата низ годините наназад и сега 6 4 Катерина Ковачевиќ 070305395 Скопје

Календар на акредитирани стручни активности за 2020 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2019 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2018 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2017 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2016 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2015 година

 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3