пребарување
   
 

Календар на акредитирани стручни активности

Датум До датум Собир Организатор Тема Бодови на Предавач Бодови на Слушател Лице за контакт Телефон Место
27.01.2021 Стручен состанок Maкедонско невролошко здружение Третман на болка во неврологија 2 2 Драгана Петровска Цветковска 078 451 550 онлине
21.12.2020 30.06.2021 Стручен состанок Здружени на нуклеарна медицина на Македонија Нуклеарно медицински иследувања кај колекторален карцином 2 2 Симон Бешлиев 078 442 973 онлине
01.09.2020 30.09.2021 Стручен состанок Македонско здружение по урологија Третман на БПХ - од теорија до пракса 2 2 Сашо 076 381 801 Скопје
01.03.2020 01.03.2021 Стручен состанок Здр.на лекари по општа медицина/семејна медицина Мултимодална аналгезија ,современ пристап во третман на болка 6 4 Теодора Ѓошева 075 316 777 Градови од источна и западна Македонија
01.03.2020 01.03.2021 Стручен состанок Здр.на лекари по општа медицина/семејна медицина Различни инфекции, многу предизвици.Рационален пристап во нивниот третман 6 4 Милена Ѓошеска 02/ 2720320 Битола, Скопје , Тетово, Куманово, Велес
01.01.2020 31.12.2021 Работилница Медицински факултет-Центар за семејна медицина, Скопје Дијабет академија 5 5 Билјана Таневска 078 667 997 16 града низ Македонија

Календар на акредитирани стручни активности за 2020 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2019 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2018 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2017 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2016 година

Календар на акредитирани стручни активности за 2015 година

 
Лекарска комора на Република Северна Македонија
“Партизански одреди” број 3, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
работно време:
понеделник - петок од 08 до 16 ч.
тел. 02/3239060
тел. 02/3225592
жиро сметка: 200000011464034
факс. 02/3124066

facebook.com/lkm.org.mk
developed by Медиум 3