Oda emjekëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut
adresa: Partizanski odredi, n.3, Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
Orari i punës:
e henë-e premte (08 - 16)
tel 02/3239060
tel 02/3225592
zhiro: 200000011464034
faks 02/3124066
developed by Medium3